Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagans värld

Skapad 2018-11-16 11:18 i Smedjans förskola Hudiksvall
Förskola
Vi har sagans värld som tema och utifrån det har barnen visat stort intresse för läsning och musik. Utifrån det har vi valt att arbeta med böcker, rim ,ramsor och sånger.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: språket

Tidsperiod: höstterminen 2018

Förskolans namn: smedjans förskola

Grupp: Fjärilen

Barnens ålder:2-3 år

År och datum:: 20181116

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-

 

Språket

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-

Att öka läsningen på sikt och att barnen skall kunna uttrycka sig i olika former.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-

Att ge barnen ett brett ordförråd och att stärka deras förmåga att kunna uttrycka sig. 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-
Vi jobbar med Bornholm och med Praxisljud , vi använder oss av sagospåsar ,sjunger och läser, I detta försöker vi få in Barbapapafigurernas olika egenskaper.

Vi utgår utifrån barnens intressen genom att samtala och vara lyhörda.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-
Trestegsdokumentationen , via barnens alster ,unikum  och föräldrarbrev.


Planeringen upprättad av:

Pedagogerna på Fjärilen.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: