Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träd i lera.

Skapad 2018-11-16 11:32 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 6
Små fina glaserade träd i lera.

Innehåll

Mål:

 • Eleverna erbjuds arbetsformer både individuella och i grupp.
 • Eleverna är delaktiga i den estetiska verksamheten.
 • Det finns en tydlig progression i den estetiska verksamheten.
 • Eleverna erbjuds aktiviteter där de får använda olika verktyg, material och tekniker.

 

Tillvägagångssätt:

Jag berättar för eleverna vad vi ska göra och vad som är viktigt att tänka på när man ska göra ett träd.

Varje elev får en lerklump, som de ska forma till en träd med genar, vi använder vit stengodslera.

Vi kommer att glasera träden .

 

 

 

 

 

 

Utvärdering/ uppföljning:

 • utställning
 • Under arbetets gång.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: