Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månads-planering för november (Fritidshem för f-klass)

Skapad 2018-11-16 11:35 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Översiktsplanering för november Pedagogisk planering för Tunaskolan

Innehåll

Mål: 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att samarbeta och kommunicera.

Eleverna ska få tillgång till enklare IKT.

 

 

Kopplingar till läroplanen är:

 

  • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,.

  • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

  • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

 

Tillvägagångssätt:

Under november ska vi på fritids arbeta mycket med samarbete. Vi har sett ett behov av att eleverna ska arbeta på att vara tydliga om lekregler och att arbeta bättre i grupp. Därför kommer detta vara ett av fokusområdena för oss.

Vid utvalt tillfälle skall eleverna även ges möjlighet att fotografera med iPads, där de skall fotografera vart de trivs på skolgården. Detta för att skapa en kartläggning av trivsel och intressen. 

Olika former av skapande kommer också ges till eleverna för att de ska få prova på olika material

 

Utvärdering/uppföljning: 

Observationer kring hur de agerar under aktiviteter och fria stunder görs för att kunna se gruppens behov. Hur kompis-grupper utvecklas ses också på, samt om de gemensamma aktiviteterna verkar påverka detta. 

Fotograferingen kommer utvärderas genom att elever och personal tillsammans ser på bilderna och diskuterar kring det som kommer fram om trivsel och intressen. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: