Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruktionsfilm

Skapad 2018-11-16 11:39 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Filma när du förklarar och utför en slöjdteknik eller berätta om ett matrerial vi använder i slöjden
Grundskola 6 Slöjd
Filma när du förklarar och visar en slöjdteknik eller berättar om ett material vi använder i slöjden.

Innehåll

Syfte

Du skall visa dina kunskaper genom att filma när du beskriver en slöjdteknik eller berättar om ett material som vi använder i slöjden. Det kan vara tekniker vi gått igenom tidigare eller något annat som fångat ditt intresse.

Genomförande

När du valt vad det skall handla om får du ta hjälp av en kamrat att filma när du utför slöjdtekniken. Redigera filmen i iMovie och spara ner den. Mejla den sedan till din lärare.


Exempel på innehåll i din instruktinsfilm:
- Skruvning
- Sätta på gångjärn
- Popnita (blindnit)
- Äkta nit
- Hyvla
- Olika skivmaterial
- Olika färgsorter (bets, olja. lack mm)
- Olika träslag
- Att tänka på vid slipning med sandpapper

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6

Matriser

Sl

E
C
A
Användning av redskap
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ganska bra fungerande sätt.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert och bra fungerande sätt.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert och mycket bra fungerande sätt.
Materialkunskap
Du har ganska stora materialkunskaper.
Du har stora materialkunskaper.
Du har mycket stora materialkunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: