Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

APL redovisning

Skapad 2018-11-16 11:45 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Du ska muntligt och skriftligt presentera din APL plats.

Innehåll

ATT GÖRA: 

Glöm inte att avtala tid med din handledare för att kunna få hjälp med att besvara vissa av frågorna nedan! Vissa av frågorna kan du besvara genom att göra egna iakttagelser. 

 • Ta reda på och skriv ner företagets affärsidé. 

 • Beskriv företagets personal utifrån antal anställda, kön och bakgrund. 

 • Vilka arbetsuppgifter finns på din praktikplats? 

 • Hur bemöter och hjälper man sina kunder och vad ingår i begreppet god service på ditt företag? Har företaget ett servicekoncept? Om ja, vad innehåller den? 

 • Var det någon som talade om vilka förväntningar som fanns på dig i mötet med kunder och/eller internt i mötet med arbetskamrater?

 • Beskriv företagets sortiment dvs beskriv produkterna på din praktikplats. Använd begreppen ”djupt, grunt, smalt och brett” (se kapitel 5 i Branschkunskapsboken) när du beskriver företagets sortiment. 

 • Beskriv företagets miljöarbete. Sophantering? Miljömärkta produkter?  

 • Har din praktikplats en likabehandlingsplan? Om ja, vad innehåller den? 

 Här ska du fundera fritt över tankar som kommit till dig under och efter APL-tiden: 

 • Hur har din APL-tid varit?  

 • Vad har varit bra respektive mindre bra?  

 • Vad har du lärt dig?  

 • Vilka erfarenheter tar du med dig till skolan?  

 

 • Vilka erfarenheter tar du med dig till kommande APL-period? 

 

Svaren på uppgift 1, 2 och 3 ovan skriver du in på din Cromebook och lämna in på Unikum när du kommit tillbaka vecka 47. (Lämnar in på två ställen )

Du ska även presentera din APL-plats och APL-period för dina klasskamrater. Utgå ifrån svaren på ovanstående frågor och gör en enkel Power Point på ca 5 bilder.

 

 


Uppgifter

 • APL-reflektion

Matriser

Sve
Bedömning muntlig presentation APL

E
C
A
Tid
Framförandets längd - ca 3 min
Håller tidsramen
Tiden nyttjas med en synlig disposition.
Tiden nyttjas med en mycket väl synlig disposition.
Röd tråd
Den muntliga framställningen ska följa en given mall. (Inledning, avhandling och avslutning.)
Den muntliga framställningen följer en struktur, helt eller delvis.
Den muntliga framställningen har en tydlig och klar struktur där man lätt kan urskilja de olika delarna.
Framförandet (innehåll)
Den muntliga framställningen håller sig till valt ämne och syfte. Innehållet är direkt kopplat till ämnet.
Den muntliga framställningen är i den form att mottagaren helt eller till största del förstår och kan ta till sig valt yrke, APL-plats och yrkets uppgifter
Den muntliga framställningen är utförlig och välgrundade i sin form så att mottagaren till fullo förstår och kan ta till sig valt yrke, APL-plats och yrkets uppgifter
Framförandet (mottagaranpassning)
Framförandet ska vara: anpassat till åhörarna intresseväckande ledigt och med säkerhet god åhörarkontakt
Den muntliga framställningen genomförs i sin helhet mot en grupp. Språket är anpassat till mottagaren, helt eller delvis.
Den muntliga framställningen genomförs på ett ledigt och med viss säkerhet i sin helhet mot en grupp. Språket är anpassat till mottagaren. Kontakt med åhörare, helt eller till viss del.
Den muntliga framställningen genomförs på ett ledigt och säkerhet i sin helhet mot en grupp. Språket är väl anpassat till mottagaren. God kontakt med åhörare. Framförandet är intresseväckande.
Digitala hjälpmedel
PowePointpresentation.
Digital presentation gjord. Den muntliga framställningen genomförs med där den digitala presentationen finns med.
Den digitala presentationen stödjer och tydliggör den muntliga framställningen.
Den digitala presentationen stödjer, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: