Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undersökningsfasen

Skapad 2018-11-16 11:53 i Tiunda förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Undersökningsfasens syftar till att hitta ett gemensamt intresse hos barnen som vi kan bygga ett projekt kring.

Innehåll

Vi har nu befunnit oss i undersökningsfasen en längre tid och barnen har provat på en mängd olika aktiviteter, material och upplevelser. Vi har bland annat jobbat med lera på olika sätt, vi har undersökt vikt och volym och gör så fortfarande. Vi kan se att det finns ett intresse kring mätning i gruppen. Vi kommer att fortsätta undersökningsfasen en kort tag till för att sedan välja ett projekt. Framöver kommer vi att ge oss i kast med projekt uppdraget som var att ta med fem stycken återvinningsmaterial. Vad kan vi göra med detta? Kan vi koppla det till vårt målområde matematik? Vi kommer även att undersöka programmering. Vad kan det vara?

Det vi undersöker i undersökningsfasen kopplar vi till Luthagens gemensamma fokusområde Hållbarhet- från det enkla till det komplexa samt Tiundas målområde matematik och digitalisering.

Uppgifter

 • Planering för vecka 47

 • Planering för v. 49

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: