Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Granbergs Fritidshem - lek

Skapad 2018-11-16 12:09 i Gemensamt Bollnäs - GR Bollnäs
Lek Fri och styrd lek Rörelse och utevistelse
Grundskola F – 6
Fritidshemmen skall dagligen erbjuda lek och rörelse i olika former såväl inne som ute.

Innehåll

Mål

Du  skall få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor

 • leka självständigt och tillsammmans med andra
 • vara ute i naturen 
 • planera och leda lekar för dina kompisar
 • ta ansvar för lekmaterial och plocka undan efter dig
 • fysisk aktivitet

 

Syfte

Barn leker för att göra verkligheten begriplig, förstå sig själva och sin omgivning och bearbeta intryck. Olika sorters lekmaterial är deras verktyg.

Genom leken tränar barnen sin sociala förmåga, kreativitet, fantasi, samspel, regler och turtagande.

 

Arbetsformer

Barnen får träna sina förmågor genom

     

 • Vi avsätter ett rum som anpassas efter rolleken, detta är föränderligt efter elevernas intressen, önskemål och idéer samt efter pedagogernas tankar. 
 • Erbjuda olika miljöer med olika teman både inom och utomhus
 • Barnledda lekar
 • Leklådor
 • Varierande material
 • Vuxna deltar i leken 
 • Fri lek
 • Utevistelse
 • Utflykter i närmiljön

 

 

Utvärdering/dokumentation 

 • Barnobservationer
 • Samtal med barnen i stora och små grupper, tex i fritidsråd där barnens idéer på förbättringar tas upp.
 • Reflektion och diskussion i personalgruppen

 

Uppföljning

Uppföljning i personalgruppen i januari samt juni.

 

Tidsplanering

Lektemat sträcker sig under hela läsåret 2018-2019

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: