Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturdag

Skapad 2018-11-16 13:07 i Uppsävjaskolan Uppsala
Utedag på fritids.
Grundskola F – 3
Vi kommer att vistas utomhus en eftermiddag i veckan och då ha fokus på lekar, fysiska aktiviteter och samarbetsövningar.

Innehåll

Vi kommer att vistas utomhus en eftermiddag i veckan och då ha fokus på Lekar, fysiska aktiviteter och samarbetsövningar. Vi kommer vid varje tillfälle ha en gemensam lek/aktivitet där elevinflytandet står i fokus. På så vis får vi dels elevdelaktigheten och dels lekar som eleverna själva valt att leka och som kan berika och vidga elevernas lekregister. 

Eleverna kommer att träna på att lyssna på varandra och att göra sig hörda, träna på turtagning, att följa gemensamma regler och samtidigt kommer gruppen stärkas genom att göra saker tillsammans som grupp.

Vi använder oss av skolgården samt näraliggande miljöer med större naturvariation.

Vi kommer under vår utevistelse även prata om allemansrätten och människors rättigheter och skyldigheter vid utomhusvistelse.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: