Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

/Saltkråkans Teamplan Förskola och hem Ht18/Vt19

Skapad 2018-11-16 13:15 i Hultets förskola Partille
Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.4 Förskola och hem Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

Innehåll

Vart ska vi

 

 

Normer och värden - Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

Utveckling och lärande - Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

Barns inflytande - Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation.

Förskola och hem - Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer.

 

 

Hur gör vi?

Normer och värden:
- möter och bekräftar barnen och deras känslor
- kommunikation
- trygghet och rutiner

Utveckling och lärande:
- erbjuda olika lärmiljöer
- utmana och bevara barnens intressen
- vänta in barnen. Låt dem prova på och utforska saker och ting

Barns inflytande:
- observera och lyssna in
- alternativa valmöjligheter

Förskola och hem:
- öppen kommunikation
- tydlighet
- tydliga i vår profession

 

 

 

 

V 45.

Vi har under de första månaderna på höstterminen  inskolat 8 barn. Nu har vi en barngrupp som är trygg med oss pedagoger och med varandra. Vi har lyssnat på barnen vad som är deras intresse och erbjudit dem  både material och aktiviteter som stimulerar detta. Vi har lagt in bild och text på barnens lärlogg så både barn och föräldrar kan följa barnens utveckling. Föräldrarna har också fått information löpande under hösten som speglar vår verksamhet.

 

V 46🍁🍁☘️🌿🍃

Hej alla glada föräldrar🤗🤗

Vi har under veckan som gått delat upp oss i mindre grupper under Tis, Ons och Tors. Vi har tillsammans med barnen pusslat, målat med grundfärgerna röd och gul. Vi har jobbat med magneter och med klossar och byggt och konstruerat. Vi pratat om färger, antal. Den fria leken bjuder också till många lär situationer. Vi sjunger och dansar varje dag, vilket barnen tycker mycket om. Vi har varit i skogen, en del tillsammans med Bullerbyn och del med kompisar från Saltkråkan. I skogen får barnen jobba med sin egen kropp, vi balanserar och överallt finns det pinnar och rötter som barnen lär sig att kliva över och bredvid en del ramlar och då är det bara att öva på ställa sig upp igen. Bra motorisk träning, i takt med att barnen känner sig mer vana i skogen kommer små uppdrag att växa fram, vi sjunger om djuren som bor i skogen och har en mysig fruktstund tillsammans.

 

 

Hur blev det?

Var är vi?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: