Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer, regler, demokrati och livsfrågor år 2

Skapad 2018-11-16 13:18 i Gärsnäs skola Simrishamn
Vi arbetar med normer och regler i elevnära miljöer, ex skola och trafik samt livsfrågor som handlar om rätt och orätt samt hur vi beter oss mot varandra.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vad får man göra och vad får man inte göra? Hur är man en bra kompis? Hur gör man för att våga säga vad man tycker? Allt detta och lite till ska vi lära oss om när vi arbetar med regler i skolan och i samhället. Vi kommer också prata om det finns något som är typiskt för pojkar och flickor. Vi kommer prata om kamratskap, rätt och orätt och om värdegrund och skolans likabehandlingsplan.

Innehåll

Syfte:

Du ska få utveckla din förmåga att:

-leva tillsammans med barn och vuxna i skolan.

-samtala om kamratskap, rätt och orätt

-att förstå och leva efter skolans trivselplaner

-att förstå och leva efter skolans plan mot kränkningar

 

Vad gör vi?

Vi arbetar med:

skolans gemensamma regler samt klassens regler.

hur man umgås med andra och respekterar allas olikheter.

klassråd och elevråd.

regler i samhället.

kompiar

rätt och orätt

Hur gör vi?

Vi arbetar med detta genom:

att delta i lärarledda lektioner.

att föra gemensamma diskussioner.

att se filmer med efterföljande samtal.

att genomföra möten av olika slag.

att utföra elevuppgifter.

att utföra observationer.

Vad bedöms?

Detta bedöms genom elevens förmåga att ta till sig kunskaper och samtala om dem samt använda sig av ämneskorrekta begrepp.

Din förmåga att:

respektera andra människor, både barn och vuxna

ta avstånd från kränkningar och hjälpa andra människor

leva sig in i hur andra människor känner, tänker

samtala om sociala regler

förstå hur ett klassråd går till och varför mötesregler behövs

vara ordförande och sekreterare på ett klassråd

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3

Matriser

SO
Lärandematris SO åk 2

SO - normer och regler, planen mot kränkningar

 • SO   3   Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Klassråden
 • SO   3
Du deltar på klassråden.
Du deltar på klassråden. Du lyssnar på andra.
Du är aktiv på klassråden. Du lyssnar på andra och vill gärna delge andra dina åsikter och erfarenheter.
Samtal kring normer och regler
Utifrån egna upplevelser och planen mot kränkningar
Du deltar och visar intresse i samtal kring normer och regler.
Du deltar aktivt i samtal kring normer och regler. Du kan med hjälp av lärare eller kamrat berätta om erfarenheter och formulera åsikter.
Du deltar aktivt i samtal kring normer och regler. Du kan på egen hand berätta om erfarenheter och formulera åsikter.
Kompisar
 • SO   3
Du kan med hjälpa av lärare eller kamrat berätta hur en god kamrat är.
Du kan berätta hur en god kamrat är.
Du kan berätta hur en god kamrat är. Du kan ge exempel på hur en kamrat kan utvecklas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: