Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Däggdjur i skandinavien

Skapad 2018-11-16 13:25 i Centralskolan Tierp
Vi studerar några svenska däggdjur
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Du ska få lära känna några skandinaviska djur och lära dig om hur de lever i vår natur.

Innehåll

Vi kommer främst möta;
Brunbjörn, Rödräv, Varg, Lodjur, Älg, Rådjur och Igelkott

Syfte

Känna till några vanliga svenska däggdjur.
Känna till djurens livscykler.
Känna till djurens anpassning till olika årstider.
Känna till djurens betydelse för naturen och människan.

Genomförande, fakta, och djuren i skönlitteraturen

 • Vi läser fakta om djur.
 • Vi ser på korta filmer om några djur.
  Vi läser skönlitterära texter om däggdjur.
 • Vi arbetar skapande.
 • Vi arbetar gruppvis och redovisar för varandra.

  Frågeställningar som t ex.
 • Var i Sverige finns djuret?
 • Hur ser det ut?
 • Hur gammal kan djuret bli?
 • Vad äter djuret?
 • Hur lever djuret?
 • Vad trodde människor förr?

Kunskapskrav/bedömning

Din förmåga att kunna namnge några däggdjur.
Din förmåga att kunna se samband i naturens årstidsväxlingar och hur det påverkar djuren.
Din förmåga att kunna dokumentera fakta om djuren.

Utvärdering och reflektion

Eleven utvärderar muntligt, skriftligt, med olika skapande uppgifter.
Gemensam diskussion om temat.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: