Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - Matte Direkt Borgen 6A

Skapad 2018-11-16 13:42 i Centralskolan Tierp
Vi arbetar med geometri och hittar svar kring olika frågor med hjälp av egna erfarenheter, observationer, passande övningar i matte -appar, filmer och matteboken kap.3.
Grundskola 6 Matematik
Vad betyder geometri? Hur kan man räkna ut storleken på ett område? Vad menas med area och omkrets? Kunna namnet på några geometriska begrepp. Kunna förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt.

Innehåll

                                 Vad vi ska lära oss.

Du ska kunna
-mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer                                 
-räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar och sammansatta figurer                                         
-kunna använda de vanligaste enheterna för area

- benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper

- förstå och använda begreppen bas och höjd

 

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att 
-delta i gemensamma genomgångar
-öva problemlösningsstrategier
-arbeta självständigt i boken                                       
-delta i praktiskt arbete
-räkna tillsammans utvalda uppgifter

Vad som kommer att bedömas:

Dessa förmågor kommer att bedömas:              
                                                                  
-din förmåga att muntligt följa, förstå och delta i diskussioner inom området geometri under pararbete och genomgångar
-dina val av lämpliga metoder vid beräkning av omkrets och area                                                                                                                                                                                                                                                                          

-dina skriftliga redovisningar som visar dina tankegångar 
-hur väl du kan beskriva de grundläggande egenskaperna för de olika geometriska objekten 

                                           

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få
-delta i matematiska diskussioner och samtal
-göra skriftliga beräkningar i matteboken och på arbetsblad
-mäta och göra olika beräkningar på geometriska figurer 
-visa dina kunskaper på en diagnos och ett prov

Matriser

Ma
Geometri år 6

F
E
C
A
Samtala och argumentera
  • Ma
  • Ma
Jag kan ännu ej ta del av andras argument eller framföra egna matematiska idéer om olika geometriska figurers egenskaper.
Jag tar del av andras argument och framför egna matematiska idéer om olika geometriska figurens egenskaper på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag tar del av andras argument och framför egna matematiska idéer om olika geometriska figurens egenskaper på väl fungerande sätt.
Jag tar del av andras argument och framför egna matematiska idéer om olika geometriska figurers egenskaper på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Värdera metoder
  • Ma
Jag kan ännu ej värdera och jämföra olika metoder vid beräkning av omkrets och area.
Jag värderar och jämför olika metoder vid beräkning av omkrets och area på ett i huvudsak fungerande sätt. t.
Jag värderar och jämför olika metoder vid beräkning av omkrets och area på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag värderar och jämför olika metoder vid beräkning av omkrets och area på ett väl fungerande sätt.
Beräkningar
  • Ma
  • Ma  4-6
För att visa mina tankegångar använder jag inte tillräckligt ändamålsenliga metoder i mina skriftliga redovisningar.
För att visa mina tankegångar använder jag i huvudsak fungerande metoder i mina skriftliga redovisningar.
För att visa mina tankegångar använder jag ändamålsenliga metoder i mina skriftliga redovisningar.
För att visa mina tankegångar använder jag ändamålsenliga och effektiva metoder i mina skriftliga redovisningar.
Geometriska objekt
  • Ma  4-6
Jag kan inte beskriva de olika geometriska objekten med hjälp av matematiska uttrycksformer. Jag kan inte beskriva skillnaden mellan de olika objekten.
Jag beskriver de olika geometriska objekten med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna för jag enkla resonemang om skillnaden mellan de olika objekten.
Jag beskriver de olika geometriska objekten med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna för jag utvecklade resonemang om skillnaden mellan de olika objekten.
Jag beskriver de olika geometriska objekten med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna för jag välutvecklade resonemang om skillnaden mellan de olika objekten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: