Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - designprocessen

Skapad 2018-11-16 13:58 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Arbete enligt designprocessen där eleverna ska utveckla en egen produkt.
Grundskola 6 Teknik
Du kommer att jobba enligt en arbetsmetod som kallas för designprocessen. Du kommer att tillsammans med en kompis att arbeta utifrån teknikutvecklingsarbetets olika faser för att utveckla en prototyp (modell). Den produkt du och din kompis ska utveckla är någon form av skydd......

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Under detta arbetsområde kommer du att arbeta med följande förmågor:

 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

 

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Din kunskapsutveckling kommer att bedömas enligt matrisen nedan, som utgår från skolverkets kunskapsmatris i teknik. 

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas:

Du kommer att jobba i par med att ta fram en prototyp av din produkt.

 • Delaktighet i designprocessen 
 • Delaktighet i konstruktionsarbetet
 • Teknikrapport
 • Redovisning av er produkt i form av till exempel en utställning (eller vad vi tillsammans kommer fram till)

 

Undervisning - detta innehåll kommer vi att arbeta med:

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer.
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Dokumentation i form av en lärlogg som ska fyllas i efter varje lektion.
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysisk modell.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Uppgifter

 • Arbetsprocessen

Matriser

Tk
Kunskapskrav teknik

Insats
Du har ännu inte nått upp till en godtagbar kunskapsnivå
E
C
A
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Formulera och välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där avsikten i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där avsikten i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där avsikten i arbetet är väl synliggjord.
Fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: