Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi åk 9

Skapad 2018-11-16 13:59 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Biologi
Allt levande är beroende av varandra och om en art påverkas så påverkar de alla andra. Vi människor är beroende av allt levande omkring oss och därför är det viktigt för oss att förstå dessa systemen. Om vi går in och stör och påverkar dessa systemen så kan det slå tillbaka hårt mot oss själva.

Innehåll

 Undervisningen

Lektionerna kommer att bestå i att vi läser (enskilt och tillsammans) och diskuterar innehållet i texten, dessutom tittar vi på filmer och skriver egna texter  för att få så många olika vägar som möjligt till kunskap.

Begrepp

Följande begrepp och förklaringsmodeller kommer vi att arbeta med under arbetsområdet. Alla läser grundsidorna och för dig som vill nå längre i sin kunskap så läser du även sidorna under fördjupning.

Ekologi och miljö – Grund (för E- C)

Sidor i boken

Fotosyntesen

40-42

Cellandning

247

Samband mellan fotosyntes och cellandning

60

Näringsämnen

251 -253

Ekologi

196

Energi från solen

196

Ekosystem

196

Population och samhälle

197

Nedbrytare

197

Miljöfaktorer

197

Näringskedja

198

Näringsväv

198

Näringspyramid

198

Närsalternas kretslopp

200

Kolets kretslopp

201

Vattnets kretslopp

202

Hur bergarter bildas

203

Hur jordarter påverkar växtligheten

204

 

Ekologi och miljö – Fördjupning (för C -A )

 

Vad händer med växternas druvsocker

58 – 59

Ekologisk nisch

234

Olika strategier för att skaffa avkomma

235

Näringspyramiden form förklaras med förbränning

236

Varför det är bättre att äta mer vegetariskt

236-237

Hur försurning påverkar närsalterna i jorden

238

Hur rovdjur drabbas av miljögifter

240

Planering

Planeringen nedan är en ungefärlig uppskattning av vad vi kommer att arbeta med respektive vecka. I veckobladet kommer det att kunna uppstå förändringar ifall vi inte lyckas hålla planeringen. Skumläs gärna nästa veckas sidor i förväg för att skaffa dig en förförståelse av innehållet så att du lättare kan bygga ny kunskap. 

Vecka

Sidor (grund)

Sidor (fördjupning)

47

40-42, 60, 247, 251-253

58-59,

48

196-198

 

49

200 - 204

234 – 238, 240

50

 

 

 

Bedömning

I början av januari kommer vi ha ett prov där vi stämmer av de kunskaper vi arbetat med. För ett E kan du även läsa en begreppslista jag satt samman.

Uppgifter

 • Ekologiska modeller

 • Ekologiska modeller

 • Ekologiska modeller

 • koldioxid i utandningsluften

 • Biologiprov

 • Biologiprov

 • Fotosyntes och förbränning

 • Fotosyntes och förbränning

 • Frågor ekosystem

 • uppgift ekosystem

 • Undersökning koldioxid i utandningsluften

 • begreppslista ekologi

 • begreppslista ekologi för E

 • Begreppslista för E ekologi

 • Planera undersökning koldioxid

 • Planera undrsökning

Matriser

Bi
Biologi 7-9

Ännu ej godkända kunskaper
E
C
A
Begrepp
Din kunskap om olika begrepp och modeller i biologi samt din förmåga att använda dig av dem för att förklara olika saker.
Enkel
Utvecklad
Välutvecklad
Laborativ
Din kunskap om hur laborationer genomförs. Din förmåga att ge förslag på hur en laboration skulle kunna genomföras. Din förmåga att tolka ett resultat.
Enkel
Utvecklad
Välutvecklad
Skapa texter och föra samtal
Din förmåga att kunna föra samtal och skapa texter som är anpassade till din ålder. Hur du använder olika källor. Hur du resonerar kring frågor om ekologisk hållbarhet.
Enkel
Utvecklad
Välutvecklad
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: