Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avd Blå Projektbeskrivning Veberöds fsk 2018-2019

Skapad 2018-11-16 14:05 i Lammets förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Projektnamn: Min kropp i rörelse Datum: Höstterminen 2018 Gruppnamn: Avd Blå

Innehåll

Bakgrund

 Varför har barnen valt just detta projekt, Vad sa underökningsperioden? ålder på barnen, hur många pedagoger, ev lokaler och struktur

Vår grupp består av 19 barn i åldrarna 1-4 år och 4 pedagoger. På vår avdelning har vi tillgång till 3 rum plus ett bibliotek/matrum och en ateljé. Det största av våra rum delar vi mellan matrum, bygg och konstruktion. I biblioteksrummet har vi tillgång till en activeboard.

 

Vi har i undersökningsperioden märkt att barnen har ett intresse utav musik och rörelse.

 

 

Vad?

Vad innehåller projektet, vad ska ni undersöka?

Rörelse både till musik och med hjälp av programmering.

Varför?

Syfte med projektet

Vi vill att barnen ska känna att det är lustfyllt att röra på sig och få en förförståelse för vad programmering innebär.

Hur?

Hur ska ni göra? Vilka 100 språk ska lyftas

 

Analog programmering

  • Olika sorters lekar

  • Skapande

  • Anv ”ansiktsmasker”

  • Musik

  • Använda oss av olika miljöer

Frågeställning som ni pedagoger har i projektet

Kan vi koppla rörelse till analog programmering?

 

Koppla prioriterade LpFö mål/SKA mål(nedan)

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

  • sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras

  • sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. Med fokus på programmering.

  • intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: