Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Former: Kvadrat-Cirkel-Triangel-Rektangel

Skapad 2018-11-16 14:16 i Vallmon förskola Flen
Förskola
Vi kommer i fyra veckors tid arbeta med former. Vi kommer att gå igenom kvadrat, cirkel, triangel och rektangel. Vi vill öka barnens matematiska ordförråd och säkerställa deras förkunskaper innan de börjar i förskoleklass. Vi vill öva barnens motorik genom pennfattning, hålla i sax och klippa efter linje. I våra planerade aktiviteter som vi utför med barnen får barnen först rita och fylla i, klippa ut för att sedan limma upp på ett nytt papper. När vi gått igenom våra fyra former ska barnen få bygga sitt eget hus med de former vi gått i genom i form av utklippta former i papper.

Innehåll