Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa SO Sundbyskolan åk 6 HT 2018

Skapad 2018-11-16 14:53 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Geografi
Europa! Namnet kommer från en vacker prinsessa i den grekiska mytologin som rövades bort av guden Zeus, och sattes i fångenskap på den grekiska ön Kreta. För oss är Europa namnet på världsdelen vi bor i, en världsdel med 49 stater och en världsdel med mycket makt i världen.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att ni ska lära er mer om världsdelen Europa. Ni kommer att arbeta utifrån begreppen naturgeografi och kulturgeografi. Ett syfte är att lära sig ett arbetssätt där ni använder kartboken för att beskriva ett område, en region, en stad. Ett annat syfte är att lära om Europa, naturlandskapet och kulturlandskapet.

 

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta med kartan och lära oss var länder, städer, hav, berg m.m. ligger i Europa. Vi kommer att arbeta självständigt med kartkunskap, men självklart även ha genomgångar, film och diskussioner om sådant som rör Europa. Innehållet kommer att följa lärobokens rubriker; Naturlandskap och klimat, Människor, resurser och arbeten, Vatten i Europa, Bergskedjor i Europa, Transporter i Europa, Energi i Europa

Diskussion med utgångspunkt i kunskapskrav ( se nedan E-nivå) 

Bekanta sig med landguiden

Bedömning:

Kartkunskap stater-huvudstäder v 46 berg- vatten  v 48-49

https://online.seterra.com/sv/vgp/3215, https://online.seterra.com/sv/vgp/3132, https://online.seterra.com/sv

Beskriva ett område/region/land utifrån en kartbok v 51

Sammanfattande texter 

Faktafrågor

Test endogena och exogena krafter v 50

 

Elevernas mål:

1. Namngeografi: stater, stora städer/huvudstäder, berg, vatten 

2. Kunna förklara kulturgeografi/kulturlandskap och naturgeografi/naturlandskap och resonera om samband mellan dessa.

3. Kunna resonera om var människor i Europa bor och varför de bor där (befolkning).

4. Kunna beskriva Europas natur och klimat i stora drag.

5. Kunna förklara jordens inre och yttre krafter. 

6. Veta vilka naturresurser som finns, hur vi nyttjar dessa, möjligheter och konsekvenser.

 

vecka 46-51 Kom in uppgift: 10 min läsning enligt anvisning

v 46 Hello Europa!, naturgeografi-kulturgeografi- kopiera bild. Sortera rubrikerna i faktarutan om ett land i natur-/kultur-geografi. Sammanfattande text om natur-/kultur-geografi.

Stödmeningar sammanfattande text natur-kulturgeografi:

Naturgeografi betyder...

Exempel på naturgeografi är...

Det ser man genom...

Kulturgeografi betyder...

Exempel på kulturgeografi är...

Det ser man genom...

Naturgeografi och kulturgeografi hänger ihop genom att...

En konsekvens man kan se av att natur och kulturgeografi hänger ihop är att... 

 

Läxa till v 47: klimatzoner och naturtyper i Europa

v 47 s Hello Europe, sid 4-23 klimatzoner-naturtyper jmfr med världen (Varför har vi inte alla naturtyper i Europa?) Jordens resurser sid 46-49

Vad påverkar klimatet?

Läxförhör: klimatzoner och naturtyper

v 48-50 Jordens resurser; inre och yttre krafter, sid 30-43, upptäck Europa bergskedjor i Europa s 56 (film sli),  http://jesper.nu/lankar/20549

Befolkning i Europa, var bor människor och varför?

v. 50-51

Beskriv ett område i Europa utifrån de begrepp vi arbetat med, kartboken som källa.

 

 

 

Uppgifter

 • Göra klart klimatkarta och text till måndag v 48

 • Kartkunskap Vatten i Europa

 • So-läxa befolkning

 • Europas klimat och naturtyper

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: