Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 47

Skapad 2018-11-17 10:15 i Tiunda förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Undersökningsfasens syftar till att hitta ett gemensamt intresse hos barnen som vi kan bygga ett projekt kring.

Innehåll

Vi har nu befunnit oss i undersökningsfasen en längre tid och barnen har provat på en mängd olika aktiviteter, material och upplevelser. Vi har bland annat målat med grundfärgerna blå, gul och röd samt vit och svart färg. I början var det själva aktiviteten att måla som var intressant. Därefter var det blanda färg som fascinerade. Nu ser vi att barnen reflekterar över resultatet av olika färgblandningar och att de mer målmedvetet väljer vilka färger som ska blandas i syfte att få önskvärd färgnyans.  Vi har också arbetat med play doh och olika typer av lera. Kodning är något som är aktuellt just nu och något vi kommer att undersöka vidare tillsammans i gruppen. Dans är mycket uppskattat och barnen önskar få dansa mera. Kan vi koppla ihop kodning med olika estetiska språk som till exempel dans med Tiundas målområde matematik? Vi kommer att fortsätta undersökningsfasen en kort tag till för att sedan välja ett projekt. 

Det vi undersöker i undersökningsfasen kopplar vi till Luthagens gemensamma fokusområde "Hållbarhet- från det enkla till det komplexa" samt Tiundas målområde matematik och digitalisering.

Uppgifter

 • Planering vecka 47

Kopplingar till läroplanen

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: