Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Einkaufen gehen

Skapad 2018-11-17 16:06 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Drygt 10 procent av alla varor som Sverige exporterar varje år går till Tyskland, vilket under 2017 motsvarade ett värde på 143 miljarder kronor. Samtidigt kommer nästan 20 procent av alla importerade varor från den stora ekonomin på andra sidan Östersjön. Importen uppgick till hela 246 miljarder kronor år 2017. De viktigaste svenska exportvarorna till Tyskland är papper och pappersmassa, maskiner och maskinteknik, läkemedel, motorfordon, metaller samt kemiska produkter. Omvänt importerar Sverige främst maskiner, fordon och fordonskomponenter, kemiska produkter och elektronik från Tyskland. Dessutom är livsmedel ett område som har ökat under de senare åren. Källa: Tysk-Svenska Handelskammaren

Innehåll

Vi lär oss på tyska:

 • klara av inköpssituationer
 • minst 10 ord för saker som du skulle vilja handla
 • klockan

samt berätta om:

 • en kamrat
 • den plats där du bor

 

Uppgifter

 • Mein Freund/ meine Freundin

 • Hier wohne ich

 • Im Kaufhaus

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris tyska åk 7 - 9

Utvecklar sin förmåga
Visar förmåga
Visar god förmåga
Visar mycket god förmåga
Lyssna
(reception)
att förstå enstaka ord och fraser i talat språk.
att förstå det mest väsentliga i tydligt talat språk, i enkla instruktioner, beskrivningar och berättelser.
att förstå innehållet i tydligt talat språk, i instruktioner, beskrivningar och berättelser.
att tillgodogöra sig innehållet även på detaljnivå i i tydligt talat språk, instruktioner, beskrivningar och berättelser och att kunna sammanfatta det man hört.
Läsa
(reception)
att läsa och förstå delar av mycket enkla texter.
att kunna läsa och tillgodogöra sig enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
att tillgodogöra sig enkla texter och visa på olika sätt förståelse av innehållet.
att tillgodogöra sig innehållet i enkla texter, såväl helhet som detaljer.
Samtala
(kommunikation, interaktion)
att delta i mycket enkla samtal med enstaka ord och fraser.
att kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen.
att kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen och tala ganska tydligt. Att använda några strategier för att kommunikationen i vardagliga samtal ska fungera.
att kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen och att kunna tala ganska sammanhängande, tydligt och varierat. Att använda strategier och andra hjälpmedel för att lösa olika språkliga problem
Tala
uttrycker sig med enkla ord och fraser.
uttrycker sig med ett enkelt och begripligt språk om kända områden. Använder sig av någon strategi som förbättrar talet.
uttrycker sig med ett enkelt och relativt tydligt språk. Använder sig av några strategier.
uttrycker sig med ett enkelt och relativt tydligt språk. Anpassar talet till situationen. Använder flera olika strategier.
Skriva
(produktion)
att skriva ord och mycket enkla fraser.
att skriva enkla meningar om vardagliga ämnen.
att skriva ganska enkla och relativt tydliga texter om olika ämnen. Att kunna göra enkla bearbetningar.
att skriva enkla, tydliga och relativt sammanhängande texter med ett varierat språk. Att bearbeta och förbättra sin text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: