Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri år 6A

Skapad 2018-11-17 20:39 i Friskolan Asken Grundskolor
Arbete med geometri i år 6
Grundskola 6 Matematik
Geometri finns överallt, allt runt omkring oss är uppbyggt av geometriska former. Nu ska vi utveckla vår förmåga att beskriva det vi ser runtomkring oss med mer matematiska ord...

Innehåll

Undervisning, arbetssätt och redovisning

Undervisning:

Vi fortsätter läsåret med att arbeta med geometri. Vi kommer blanda laborativt arbete med lektioner där vi fokuserar på att befästa våra räknekunskaper. Vi kommer träna på:

 • Geometriska figurer
 • Symmetri
 • Längd, omkrets, area, volym, massa, tid och vinklar
 • Enheter
 • Skala

Arbetssätt:

Under laborativa lektioner arbetar vi med vår förståelse av varför vi väljer ett visst räknesätt för att lättast lösa ett problem. Vi tränar på att visa våra tankar, hur tänkte jag från början, hur gjorde jag för att lösa uppgiften och hur ser min lösning ut.
Vi kommer även använda en del lektioner för att arbeta med traditionella uppgifter för att befästa våra räknekunskaper.

Redovisning:
Genom diagnoser efter avslutade områden.

Sedan ett större prov på kapitel 3 och 4.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri år 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Geometriska figurer
Du känner till och kan identifiera de vanligaste figurerna. Tex rektangel, cirkel, triangel.
Du känner till och kan identifiera de vanligaste två- och tre- dimensionella figurerna. Tex. rektangel, rätblock, cirkel, klot.
Du känner till och kan identifiera, två- och tre- dimensionella figurer. Tex. rektangel, rätblock, cirkel, klot.
Jämföra/uppskatta
Du kan med ord och text jämföra de vanligaste tvådimensionella figurerna samt uppskatta dess area och omkrets.
Du kan med ord och text jämföra de vanligaste två- och tre-dimensionella figurerna samt uppskatta dess area/volym och omkrets.
Du kan med ord och text jämföra två- och tre-dimensionella figurer samt uppskatta dess area/volym och omkrets.
Mäta/räkna
Du vet hur man går till väga för att mäta och beräkna area och omkrets för de vanligaste geometriska figurerna.
Du vet hur man går till väga för att mäta och beräkna area/volym och omkrets för de vanligaste geometriska figurerna.
Du känner dig säker på hur man går till väga för att mäta och beräkna area/volym och omkrets för de vanligaste geometriska figurerna.
Enheter
Du kan använda dig av enheter, och kan med hjälp omvandla mellan olika enheter.
Du känner dig säker på hur man använder sig av enheter, och kan oftast omvandla mellan olika enheter.
Du känner dig säker på hur man använder sig av enheter, och kan omvandla mellan olika enheter med säkerhet.
Skala
Du förstår vad som menas med skala och kan räkna med skala på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du förstår vad som menas med skala och kan räkna med skala på ett relativt väl fungerande sätt.
Du förstår vad som menas med skala och kan räkna med skala på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: