Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ögat och ljus

Skapad 2018-11-18 09:28 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Du kommer att få lära dig om ljusets egenskaper - vad ljus är, hur kan uppkomma och hur det breder ut sig. Du kommer att få lära dig mer om hur ögat och synsinnet fungerar.
Grundskola 4 – 6 Fysik Biologi Kemi
Du kommer att få lära dig om ljusets egenskaper - vad ljus är, hur ljus kan uppkomma och hur det breder ut sig. Du kommer att få lära dig mer om hur ögat och synsinnet fungerar.

Innehåll

Arbetssätt och bedömning

Arbetssätt:
Vi kommer att:

 • titta på filmer
 • läsa faktatexter
 • genomföra enkla experiment
 • Dokumentera experiment och skriva enkla laborationsrapporter
 • ha gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta självständigt.  

 

Bedömning:
Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • genomföra experiment på ett säkert sätt
 • dokumenterara dina experiment i form av labbrapporter
 • vara aktiv i diskussioner och resonemang.
 • förklara begrepp och teorier

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Bi Ke
Matris för Tema Ögat och ljus

Når ännu ej målet
Når målet
Når målet med marginal
Ljusets egenskaper
Du ska känna till hur ljus kan uppstå och vilka egenskaper ljuset har
Du kan med viss hjälp förklara hur ljus kan uppstå och vilka egenskaper ljus har
Du kan med viss säkerhet förklara hur ljus kan uppstå och vilka egenskaper ljus har.
Du kan med stor säkerhet förklara hur ljus kan uppstå och vilka egenskaper ljus har.
Genomföra experiment
Du ska kunna genomföra enkla experiment på ett säkert sätt
Du kan med stöd genomföra enkla experiment.
Du kan följa instruktioner och genomföra ett enkelt experiment på ett säkert sätt.
Du genomför enkla experiment på egenhand på ett säkert sätt.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om fysik, kemi och biologi
Du känner till en del ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera ord och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt.
Dokumentera
Du ska kunna skriva en enkel labbrationsrapport
Du kan följa med och skriva av en gemensam labbrapport när vi arbetar i grupp
Du kan med visst stöd skriva en enkel labbrapport när du genomfört ett experimet
Du kan skriva tydliga labbraporter efter genomföra experiment
Samtala och diskutera
Du ska kunna delta i samtal komma med egna inpass, påståenden och värderingar som för samtalet framåt. Du ska också kunna lyssna på andra.
 • Fy  E 6
Du deltar passivt i samtalen. Du ställer enstaka frågor.
Du deltar, lyssnar på andra, kommer med korta inpass ex. Jag håller med, Visst är det så Du ställer frågor som till viss del för samtalet framåt. Du får andra med dig i samtalet.
Du deltar mer avancerad. Du gör ex. sammanfattning som samlar ihop åsikter som flera elever har eller löser ett problem som gruppen brottats med. Du följer turtaningsrelgerna och lyssnar även på andra.
Biologiska sammanhang & begrepp
Att kunna koppla ihop kunskap om ljusets egenskaper med ögats byggnad och synen.
Du kan med hjälp berätta om ögat och något om vad som händer när vi ser.
Du kan ögats delar och kan berätta om vad som händer när vi ser.
Du kan väl utvecklat förklara koppling mellan ögat - synnerven - hjärnan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: