Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temperatur och diagram åk 5 ht-18

Skapad 2018-11-18 10:18 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
temperatur och diagram åk5
Grundskola 5 Matematik
Hur varmt eller kallt är det när du går till skolan på morgonen? Har du någon termometer du läser av? Hur vet du när det är dags att ta på både vantar och mössa? Bra kunskaper om detta kommer du att få lära dig här. Du ska även få lära dig att rita linjediagram och läsa av cirkeldiagram

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att du tar stort ansvar för ditt eget lärande. Se nedan

Centralt innehåll

Målet är att du ska kunna

 • läsa av termometern
 • läsa av och förstå linjediagram
 • rita linjediagram
 • räkna ut medelvärde
 • läsa av och förstå cirkeldiagram

Matteord

 • plusgrader
 • minusgrader
 • Celsius
 • temperaturen stiger
 • temperaturen sjunker
 • linjediagram
 • medelvärde
 • medeltemperatur
 • genomsnitt
 • cirkeldiagram

Genomförande

Vi jobbar tillsammans med grön kurs (grund kurs) och har genomgångar av nya metoder och begrepp hela tiden. Efter diagnos 5 (i gula räknehäftet) väljer du själv mellan blå kurs (lätt) eller röd kurs. Arbetsområdet håller på i fyra veckor. För dig som behöver finns Mera Rustkammaren, Utmaningen och mera Tornet.

Du rättar själv ditt räknehäfte under arbetets gång. Vi tränar problemlösning enskilt, par och grupp.Jobbar också med färdighetsträning digitalt t.ex. www.nomp.se

        www.matteboken.se

        www.webmath.se

Varje vecka har du 30 min läxa, som kan göras på läxhjälpen i H-huset om du vill.

På TTM kan du alltid arbeta med det i matematiken du önskar bli säkrare på.

Bedömning

Formativ bedömning under arbetets gång. Jag som lärare följer dina arbetsinsatser under lektionerna och ger dig tips och stöd för att gå vidare i din utveckling. Du måste själv visa mig vad du kan, men även fråga när du behöver hjälp och få fler förklaringar och övningar.

Utvärdering gör du efter avslutat arbetsområde.

Du får möjlighet att visa dina förmågor även genom diagnos 5 och prov v 50 och v 51

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: