Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syskonreligioner

Skapad 2018-11-18 10:53 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 7 Religionskunskap
Under några veckor kommer vi att arbeta med Kristendomen, Islam och judendomen. Vi kommer att arbeta med dess historia, skrift, lära och högtider. Vi kommer också att fördjupa oss i olika inriktningarna skillnader och likheter.

Innehåll

 

Målet med undervisning...

Målet med undervisningen är att du ska lära dig om Kristendomen, Islam och Judendom, dess historia, symboler, urkund och texter. Du kommer att få lära dig om religionernas historia och vilka olika inriktningar religionen har och vilken betydelse religionen har för människan.

Du ska lära dig om följande

 • Religionernas historia, uppkomst och utveckling.
 • Religionernas heliga skrifter
 • Regionernas lära  och urkund
 • Religionernas olika inriktningar inriktningar, skillnader och likheter mellan dessa.
 •  Högtider inom religionerna och varför man firar t ex jul, sabbat, ramadan mfl
 • Religionernas symboler och deras betydelse

 

Jag kommer bedöma på vilket sätt du...

 

Resonerar kring innehåll i texten (tex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens...)

Kan skriva (uttrycka dig i skrift) så andra förstår (tex början/handling/slut, punkt/frågetecken/stor bokstav, stava vanliga ord)... samtalar kring filmer, texter, ljudupptagningar och föreläsningar.

Din förmåga att dra slutsatser och reflektera kring det du läser

Din förmåga att använda begrepp

 

Bedömning.

1. Checkpoint

2. Prov

3. Inlämningsuppgifter

4. Samtal och diskussioner

Begrepp

Martyr, helgon, skyddshelgon, Pilgrim, pilgrimsfärd, vallfärd

Kyrkoåret Advent, Jul, Trettondag Jul, Påsk, Kristi himmelsfärd, Pingst och Alla helgons dag

 

 

Tidsplan/Innehåll

 

Vecka/Dag

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

47

 

1

Start Kristendom Film

 

3 Monoteism

 4 Monoteism

4 Monoteism

48

 5 Kristendom

6. Kristendom

7 Ortodox, Protestant och katolik

 8. Ortodox, Protestant och katolik

 8 Ortodox, Protestant och katolik

49

 9 Judendom

10 Inför studiebesök

11 Studiebesök Katolska kyrkan och Serbisk ortodoxa kyrkan

 12 Islam

 12 Islam

50

 13 

14 

15 Repetera inför prov

 16 Prov

 16 Prov

51

 17 

18 

19 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9

Matriser

Re
Religion 7-9

E
C
A
1
Världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
2
Likheter & skillnader
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
3
Samband med samhälleliga förhållanden
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
4
Skildringar av livsfrågor, livsåskådningarnas betydelse
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
5
Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
6
Information & källor
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: