Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lokal planering Biologi Hedens Skola HT 2018 Biologi Direkt; Kapitel 3; Människan

Skapad 2018-11-18 12:32 i Hedens skola 7-9 Öckerö
Grundskola F
Tidsperiod: Vecka 47-4 Material: Biologi Direkt sidan 118-213 GoogleClassroom Kod:haqqpm Examination: Prov torsdag vecka 48 Del 1 Cell, vävnad, organ, organsystem, hud muskler och skelett s.120-145 Prov onsdag vecka 51 Del 2, Föda, matspjälkning, transport och försvar s.146-181 Prov torsdag vecka 4 Del 3, Sinnesorgan, nervsystem, hjärna och hormoner s. 182-213

Innehåll

Lokal planering Biologi Hedens Skola HT 2018

Biologi Direkt; Kapitel 3; Människan

Centralt innehåll

Kapitel 3 fokuserar på kursplanens centrala innehåll:

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

 

Tidsperiod:

 • Vecka 47-4

Material:

 • Biologi Direkt sidan 118-213

 • GoogleClassroom Kod:haqqpm

Examination:

 • Prov torsdag vecka 48 Del 1 Cell, vävnad, organ, organsystem, hud muskler och skelett s.120-145

 • Prov onsdag vecka 51 Del 2, Föda, matspjälkning, transport och försvar s.146-181

 • Prov torsdag vecka 4 Del 3, Sinnesorgan, nervsystem, hjärna och hormoner
  s. 182-213

Provet ger dig möjlighet att visa följande betygskriterier:

Se bilaga: Betygskriterier för Biologi

 • K1 E-A

 • K5 E-A

 • K6 E-A

 • K7 E-A

 • K8 E-A

 • K9 E-A

 • K10 E-C

 • K11 E-A

 • K14 E-C

Veckoplanering

Vecka 47 och 48

Läs om “Cell, vävnad, organ och organsystem ” på sidorna 120-125 i Biologi Direkt.

Läs om “Hud, muskler och skelett” på sidorna 126-139 i Biologi Direkt.

För mer utvecklade kunskaper: Läs “Plussidorna” på sidorna 141-143 i Biologi Direkt.

 

Läxförhör på E-nivå onsdag vecka 48

 • Du ska kunna ge exempel på olika typer av celler

 • Du ska kunna beskriva några olika vävnader

 • Du ska kunna redogöra för de viktigaste organsystemen i din kropp

 • Du ska kunna redogöra för vilka organsystem som finns i din kropp

 • Du ska kunna redogöra för hudens uppbyggnad och uppgifter

 • Du ska kunna beskriva hur en muskel är uppbyggd och arbetar

 • Du ska kunna beskriva hur ett skelettben är uppbyggt och skelettets uppgifter

 • Du ska kunna beskriva hur en led fungerar

 • Du ska kunna redogöra med fördelarna med att vara fysiskt aktiv

 

Prov på E-C-nivå Torsdag vecka 48

Provet kommer att ge dig möjligheter att visa kunskaper på C-nivå på utvalda delar av ovanstående punkter.

Vecka 49-51

Läs om “Föda” på sidorna 147-152 i Biologi Direkt.

Läs om “Matspjälkning” på sidorna 153-157 i Biologi Direkt.

Läs om “Transport” på sidorna 158-168 i Biologi Direkt.

Läs om “Försvar” på sidorna 169-171 i Biologi Direkt.

För mer utvecklade kunskaper: Läs “Plussidorna” på sidorna 174-179 i Biologi Direkt.Läxförhör på E-nivå torsdag vecka 49

 • Du ska kunna redogöra för vilka födoämnen vi behöver och vad de används till i kroppen.

 • Du ska kunna redogöra för vilka organ som finns i matspjälkningskanalen

 • Du ska kunna beskriva hur födan bryt ner under matspjälkningen

Läxförhör på E-nivå torsdag vecka 50

 • Du ska kunna förklara vad vår kropp använder syre till

 • Du ska kunna beskriva vad som händer i lungorna när vi andas

 • Du ska kunna redogöra för hur hjärtat är uppbyggt och arbetar

 • Du ska kunna redogöra för blodomloppet och vad blodet består av

Läxförhör på E-nivå måndag (8a) och tisdag (8bc) vecka 51

 • Du ska kunna förklara skillnaden mellan inflammation och infektion.

 • Du ska kunna redogöra för utsöndringsorganen och hur njurarna fungerar

 • Du ska kunna förklara hur vårt immunförsvar fungerar

 • Du ska kunna förklara vad allergi är och hur den kan förklaras

 

Prov på E-A-nivå onsdag vecka 51

Provet kommer att ge dig möjligheter att visa kunskaper på E-A-nivå på frågor som kräver att du kan ovanstående punkter.


Vecka 2-4

Läs om “Sinnesorgan” på sidorna 183-193 i Biologi Direkt.

Läs om “Nervsystem” på sidorna 194-197 i Biologi Direkt.

Läs om “Hjärna” på sidorna 198-201 i Biologi Direkt.

Läs om “Hormoner” på sidorna 202-205 i Biologi Direkt.

För mer utvecklade kunskaper: Läs “Plussidorna” på sidorna 208-211 i Biologi Direkt.Läxförhör på E-nivå torsdag vecka 3

 • Du ska kunna redogöra för våra sinnen och deras uppgift

 • Du ska kunna beskriva hur vår syn fungerar och hur ett öga är uppbyggt

 • Du ska kunna beskriva hur vår hörsel fungerar och hur ett öra är uppbyggt

 • Du ska kunna beskriva hur lukt- och smaksinnet fungerar

Läxförhör på E-nivå onsdag vecka 4

 • Du ska kunna beskriva hur nervsystemet är uppbyggt

 • Du ska kunna beskriva hur en nervimpuls färdas genom kroppen

 • Du ska kunna beskriva hur reflexer fungerar

 • Du ska kunna redogöra för hjärnans olika delar

 • Du ska kunna beskriva hur hjärnan är organiserad i olika centra

 • Du ska kunna förklara vad ett hormon är

 • Du ska kunna redogöra för vilka organ som utsöndrar hormon

 • Du ska kunna redogöra för vilka funktioner i din kropp som styrs av hormoner

 

Prov på E-A-nivå torsdag vecka 4

Provet kommer att ge dig möjligheter att visa kunskaper på E-A-nivå på frågor som kräver att du kan ovanstående punkter.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: