👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klamotten und Taschengeld

Skapad 2018-11-18 16:17 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Arbetsområde i Tyska till kapitlet Wir kaufen Kleider i der Sprung 3 för åk 8, Siv Jonsson, Höglandskolan, Örnsköldsvik, ht 2014.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Kapitel 3 Jugendszene. I det här kapitlet arbetar du med ord och uttryck som handlar om att vara ung idag, kläder, mode och att jobba extra.

Innehåll

 

Konkreta mål

 • Du ska efter avslutat arbetsområde kunna vad de vanligaste klädesplaggen heter på tyska (i singular och plural och med bestämd artikel), 

 • Du ska även skriftligt ocmuntligt  kunna fraser som handlar om att prova och köpa kläder i en klädaffär.

Arbetsprocess

Texter:

Kleider machen Leute s. 44 - 46 

Die Suche nach einer Identität s.50-53

 

 

Glosläxor:

klädesplaggen

fraser som handlar om att prova och köpa kläder i en klädaffär

att kunna ge och svara på komplimanger


Övriga muntliga övningar


Grammatikhäfte: tyska adjektiv bestämd och obestämdform

Bedömning

Ditt ord- och frasförråd inom arbetsområdet kommer att bedömas utifrån glosförhör, arbetet med text- och övningsboken och ett avslutande muntligt prov. Du måste visa att du kan använda både enskilda ord och fraser och att du kan använda dessa i rätt sammanhang muntligt t.ex. när du ska köpa ett klädesplagg i en klädaffär.

Uppgifter

 • Tyska adjektivböjning

 • Ein Berwerbungsschreiben

 • Wir kaufen Kleider

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9

Matriser

M2
Moderna språk - Tyska 6-9 Åsaskolan

Bedömning i moderna språk

På väg mot
Grundläggande förmåga
God förmåga
Mycket god förmåga
TALA
Formulerar sig ännu inte så att det som sägs blir begripligt. Brister i formuleringar och uttal gör budskapet svårt att förstå.
Formulerar sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Har ett begripligt uttal. Kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av den egna framställningen. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar i muntlig interaktion. Visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Har ett relativt tydligt uttal. Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av den egna framställningen. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar i muntlig interaktion. Visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Har ett tydligt uttal och visst flyt i språket. Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av den egna framställningen. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar i muntlig interaktion. Visar förståelse genom att i översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt även genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
SAMTALA
Uttrycker sig med lösryckta ord. Inget sammanhang framgår. Saknar strategier för att samtalet ska fungera.
Uttrycker sig med ett enkelt och begripligt språk. Väljer och använder någon strategi som löser problem i och förbättrar samtalet.
Uttrycker sig med ett enkelt och relativt tydligt språk. Väljer och använder några olika strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
Uttrycker sig med ett enkelt och relativt tydligt språk. Anpassar i någon mån samtalet till syfte, mottagare och situation. Väljer och använder flera olika strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
LYSSNA
Förstår delar av talat språk men kan ännu inte tillgodogöra sig sammanhanget.
Förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. För att underlätta sin förståelse i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
Förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. För att underlätta sin förståelse i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. För att underlätta sin förståelse i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
LÄSA
Läser delar av enkla texter. Förstår lösryckta ord men kan ännu inte tillgodogöra sig sammanhanget.
Förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. För att underlätta sin förståelse i texter kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och detaljer. För att underlätta sin förståelse i texter kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga ämnen. Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. För att underlätta sin förståelse i texter kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
SKRIVA
Formulerar sig ännu inte så att det som skrivs blir begripligt. Brister i formuleringar och språk gör budskapet svårt att förstå. Saknar strategier för att texten ska fungera.
Formulerar sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Har ett enkelt, begripligt språk. Väljer och använder någon strategi som löser problem i och förbättrar textens budskap.För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar i skriftlig interaktion. Visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Har ett enkelt, relativt tydligt språk.Väljer och använder några olika strategier som löser problem i och förbättrar textens budskap. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar i skriftlig interaktion. Visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Har ett enkelt, relativt tydligt språk. Anpassar i någon mån texten till syfte, mottagare och situation. Väljer och använder flera olika strategier som löser problem i och förbättrar textens budskap. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar i skriftlig interaktion. Visar förståelse genom att i översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt även genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
REALIA
Kan ännu inte jämföra och kommentera över sammanhang och områden där språket används
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar i översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
INFOSÖK
Kan inte ännu välja bland texter och talat språk från olika medier i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.