Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa skönlitteratur åk 6 ht 2018

Skapad 2018-11-18 16:54 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Att läsa är både viktigt och avkopplande. Läsning bidrar till att du utvecklar en mängd olika förmågor. Självklart förbättras din läsförståelse och din läshastighet, och du utökar ditt ordförråd och kan på sikt läsa svårare texter. Försvinn in i bokens underbara värld och upptäck tjusningen i att fängslas av en bok. God läsning!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att:
 • kunna läsa olika texter med förståelse och flyt.

 • formulera dig både muntligt och skriftligt med utgångspunkt ur en skönlitterär bok

 • använda strategier

Arbetssätt och undervisning:


Du kommer under denna period att arbeta med en skönlitterär bok som du läser tillsammans i par eller grupp. Ni kommer ha diskussioner om bokens innehåll och vad den säger er.  
Du kommer att få tid att läsa under lektionstid, men du behöver även läsa hemma. 
Varje lektion vi arbetar med läsning kommer du att få både läsa och diskutera boken. Det är därför viktigt att du läser det du ska läsa till varje gång. Ibland kommer ni att få skriva ner era svar i läsloggen. Genom att arbeta med loggen tränar du på att reflektera över det du läst och formulera egna tankar kring texten. Det är alltså viktigt att du utvecklar dina svar.  
När du/ni har läst klart boken kommer ni att få några avslutande uppgifter att arbeta med tillsammans och enskilt. 

Redovisning och bedömning:


Du kommer under arbetets gång att få diskutera och analysera innehållet du läst i grupp eller par (boksamtal). Vissa samtal kommer jag att be er att spela in på en iPad.
Du kommer att få läsa högt för att visa ditt läsflyt, antingen spelar du i eller så lyssnar jag direkt.
När boken är utläst kommer du att få en skriftlig individuell uppgift som lämnas in via Teams.
Sist kommer ni tillsammans i paret/gruppen att skapa en boktrailer där bild och ljud ska samspela, använd gärna iMovie eller en Keynote med filmklipp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Läsa skönlitteratur åk 6 ht 2018

E
C
A
LÄSA
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande och effektivt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenlig och effektivt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
LÄSFÖRSTÅELSE
Genom att göra enkla kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra enkla, utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
TOLKA OCH RESONERA KRING BÖCKERS BUDSKAP
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
SKRIVA MED STRUKTUR OCH SPRÅKLIG VARIATION
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation Uppbyggnaden går att följa.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. Uppbyggnaden är tydlig. Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord, t.ex och, men finns. Ansatser till styckeindelning finns.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. Uppbyggnaden lyfter texten. textuppbyggnad med hjälp av sambandsord finns. I huvudsak fungerande styckeindelning finns.
Stavning, skiljetecken och språkriktighet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. Ordvalet uppvisar viss variation. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. Tempusbruket förstör inte förståelsen. Stor/liten bokstav används med viss säkerhet. Stavfel förekommer men de stör inte förståelsen.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. Ordvalet är relativt varierat. Meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen. Relativt få fel i användningen av skiljetecken. Relativt få stavfel som inte förstör förståelsen.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. Ordvalet är passande och höjet texten kvalitet. meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt. Tempus används på ett riktigt sätt. Få fel i användningen av skiljetecken. Få stavfel.
SAMTAL
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
KOMBINERA TEXT OCH ANNAN ESTETIK
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: