Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö

Skapad 2018-11-18 17:15 i Ekenäs skolan Stenungsund
Detta är ett arbetsområde om kemi och miljö.
Grundskola 5 Kemi
Hur många gånger kan du dela en brödbit? Hur många gånger kan du dela en brödsmula? Går det att fortsätta dela en brödsmula? Kemi handlar om väldigt små delar, så små att man inte kan se dem. Men tillsammans kan de bygga allt omkring oss. De här små delarna kan sättas ihop på mängder av olika sätt och bilda massor av olika saker. Allt som händer runt dig är kemi!

Innehåll

Mål med arbetet

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

 • förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".
 • ge exempel på några grundämnen.
 • berätta om ämnens tre faser.
 • ge exempel på en kemisk reaktion.
 • veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
 • ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.
 • ge exempel på historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
 • berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem.
 • berätta om någon historisk eller nutida upptäckt (inom kemiområdet) och dess betydelse för människans levnadsvillkor.

 

Arbetssätt

 • Läsa texter gemensamt (Koll på NO 5).
 • Lyssna på genomgångar och ta aktiv del av diskussioner.
 • Titta på filmer.
 • Bearbeta faktatexter på olika sätt, t.ex. sammanfatta text med hjälp av bilder, svara på frågor
 • Arbeta med att svara skriftligt på frågor i par.

Redovisningsform

Du kommer göra en diagnos för att visa vad du har lärt dig under arbetets gång.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på dina kunskaper om

 • förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".
 • ge exempel på några grundämnen.
 • berätta om ämnens tre faser.
 • ge exempel på en kemisk reaktion.
 • veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
 • ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.
 • ge exempel på historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
 • berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem.
 • berätta om någon historisk eller nutida upptäckt (inom kemiområdet) och dess betydelse för människans levnadsvillkor.
 • begreppen: atomer, molekyler, grundämne, kemisk förening, kemisk reaktion, fast form, flytande form, gasform, avdunsta, kondensera smälta, konservera, förbränna, kompostera, sortera, återvinna, utsläpp.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: