Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Colores 6: Capítulos 5. Cómo es tu familia? y 6. En el parque nacional

Skapad 2018-11-18 18:24 i Hallsta skola Norrtälje
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet bekantar vi oss med familjeord samt ord för husdjur samt vilda djur.

Innehåll

Tidsperiod:

 • Veckorna 47-51

Lärandemål:

 • familjeord
 • ord för husdjur
 • obestämd artikel: un och una
 • substantiv i singular och plural
 • att berätta om sig själv och sin familj
 • att berätta lite om andra
 • att ställa frågor
 • räkneorden 16-30
 • uttal av LL och CH
 • Mexiko
 • färger

Bedömning:

 • muntliga och skriftliga läxförhör
 • muntliga och skriftliga övningar i klassrummet

Planering:

 • Vecka 47 provgenomgång samt Cómo es tu familia?
 • Vecka 48 En el parque nacional
 • Vecka 49 räkneorden 15-30
 • Vecka 50 färgerna
 • Vecka 51 Spanien och Mexiko

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
  M2  4-6
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.
  M2  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
  M2  E 6
 • Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i enkla texter om välbekanta ämnen.
  M2  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
  M2  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
  M2  E 6

Matriser

M2
Moderna språk åk 6

Når ej målen
På väg att nå målen
Når målen
Når målen med marginal
Når målen med god marginal
Lyssna
 • M2  E 6
Eleven förstår vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Eleven kan till viss del förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Läsa
 • M2  E 6
Eleven förstå inte vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan till viss del förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det mest huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Skriva
 • M2  E 6
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven ännu inte formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven till viss del formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med enstaka vanliga ord och fraser.
Tala
 • M2  E 6
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven ännu inte formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven till viss del formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med enstaka vanliga ord och fraser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: