Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källsortering och återvinning av vardagliga föremål.

Skapad 2018-11-18 19:48 i Hedens skola Öckerö
Grundsärskola 1 – 9 Naturorienterande ämnen
Vi tränar på att sortera skräp utifrån vilket material det är gjort av. Vi tränar på att lämna det sorterade materialet på återvinningsstationen.

Innehåll

Syfte:

Eleverna ska få möjlighet att på ett konkret sätt träna sin förmåga att bekanta sig med, undersöka och sorterna olika objekt utifrån dess olika material och konsistens. Eleverna ska även få möjlighet till att delta i kommunikation och samspel kring hur olika val och handlingar påverkar naturen.

 

Arbetssätt:

Eleverna får i klassrummet med personalens hjälp undersöka genom att känna, lyssna och titta på olika föremål och tillsammans hjälps vi åt att avgöra om detta är glas, plast eller metall. Vi sorterar alla objekten utifrån dessa kategorier och går sedan tillsammans till återvinningsstationen. Vid återvinningsstationen hjälps vi åt att hitta rätt behållare för de olika materialen och sedan hjälps vi åt att se till att allt hamnar på rätt ställe. Eleverna får vid de olika arbetstillfällena prova på att ansvara för de olika materialen.

 

Bedömning:

Målet är uppfyllt när du:

deltar i att med din syn, hörsel och känsel undersöker föremål av olika material.

deltar i att sortera föremålen utifrån material.

deltar i kommunikation kring hur olika val och handlingar påverkar naturen genom att samspela genom att använda dina ljud, din mimik och kroppsspråk och dina kommunikationsverktyg.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Källsortering och återvinning av vardagliga föremål. Kompostering av organiskt material.
  NO  1-6
 • Kunskapskrav
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  NO  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: