Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Havet

Skapad 2018-11-18 19:51 i Hedens skola Öckerö
Grundsärskola 1 – 9 Naturorienterande ämnen
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om hur det ser ut vid och i havet nära oss och vilka djur och växter som lever där. Vi ska lära oss något om förutsättningarna och villkoren för havsmiljön både i och i närheten av havet. Vi ska också lära oss ord som är viktiga att känna till. Vi kommer att framställa egna bilder med hjälp av olika tekniker och material.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

 • Visa att du känner igen några växter och djur och deras egenskaper.
 • Berätta om en fisks eller havsdjuren liv och uppgift.
 • Använda ord och förklara begrepp som hör havet till.
 • Dokumentera genom bilder, fotografering och text.

Bedömning

 • Din förmåga att namnge några växter  och djur.
 • Din förmåga att beskriva dess egenskaper.
 • Din förmåga att beskriva t.ex. En fisks livsmiljö.
 • Din förmåga att använda rätt begrepp.
 • Hur du dokumentera.

Undervisning

 • Vara ute vid havet
 • Läsa, studera och se filmer om livet i och kring havet
 • Leta på datorn
 • Träna ord och begrepp
 • Träna att dokumentera vad du gör
 • Träna att använda olika tekniker och material

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  1-6
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  1-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  1-6
 • Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  1-6
 • Materials egenskaper och hur de kan sorteras och delas in efter till exempel hårdhet, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-6
 • Källsortering och återvinning av vardagliga föremål. Kompostering av organiskt material.
  NO  1-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: