Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstmusik åk.8

Skapad 2018-11-18 20:30 i Svanberga skola Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 7 – 9 Musik
Odödliga låtskrivare! Vi känner igen många stycken från historien! De dyker upp i filmer, reklamer och andra situationer. Vi ska nu klura ut hur man vet när musik skapats och vad som är typiskt för den samt i vilka sammanhang musik fanns.

Innehåll

Tidsperiod

 •  v.16-23

Övergripande mål och riktlinjer

 • Övergripande perspektiv (historiskt, internationellt )
 • Övriga förmågor: kommunikativ, begreppslig

Vad ska jag lära mig? (Lärande mål)

·       Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer

·       Ord och begrepp som beskriver musiken

·       Konstmusik från olika epoker samt betydelsefulla tonsättare och musikaliska verk

·       Resonera och analysera kring musik i olika sammanhang

·       Urskilja kännetecken och instrument samt kunna beskriva deras funktion

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

-          Lyssningsprov på musik från olika epoker

-          Skrivuppgift där du svarar på frågor, analyserar och resonerar

 -       Delta i samtal om musik 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Vi kommer att blanda genomgångar med eget arbete. Vi jobbar mycket med bilder till ord och begrepp samt kopplar ihop dem med epoker och stycken.

Vi kommer att lyssna på mycket musik och lära oss hur man kan känna igen karaktärsdrag från olika epoker och samtala om musikens roll i olika sammanhang.

Vi lär oss förstå vad olika ord och begrepp betyder samt lär oss mer om några stora kompositörer från varje epok.

Efter det gör du en skrivuppgift där du svarar på ett antal frågor och jämför 3 olika epoker samt ett lyssningsprov där du ska försöka höra från vilken epok musiken kommer och förklara varför du tror det. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Konstmusik åk.8

Underlag för bedömning saknas
Ännu ej uppnått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Musiklyssning instrument
Du har ännu inte visat att du kan urskilja några instrument
Du är på väg att kunna urskilja några instrument men behöver träna mer
Du kan med viss säkerhet urskilja några olika instrument och instrumentfamiljer och förklara varför de används i den situationen.
Du kan med ganska god säkerhet urskilja några olika instrument och instrumentfamiljer och förklara varför de används i den situationen.
Du kan med god säkerhet urskilja några olika instrument och instrumentfamiljer och förklara varför de används i den situationen.
Musiklyssning kännetecken
Du har ännu inte visat att du kan skilja musik mellan olika epoker
Du är på väg att kunna skilja och jämföra musik mellan olika epoker men behöver träna mer
Du kan till viss del skilja och jämföra kännetecken från olika epoker
Du kan till ganska stor del skilja och jämföra kännetecken från olika epoker
Du kan till stor del skilja och jämföra kännetecken från olika epoker
Resonemang om musik
Du har ännu inte visat att du kan föra enkla resonemang
Du är på väg att kunna föra enkla resonemang men behöver träna mer
Du kan föra enkla resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den historiskt har haft för personer och samhällen.
Du kan föra utvecklade resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den historiskt har haft för personer och samhällen.
Du kan föra välutvecklade resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den historiskt har haft för personer och samhällen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: