Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ovalen läser Tusen gånger starkare av Christina Herrström

Skapad 2018-11-18 21:36 i Södermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Svenska
Vi läser/lyssnar på boken Tusen gånger starkare tillsammans. Under tiden vi läser kommer vi att arbeta med reflektionsfrågor, gruppövningar, samtal och en individuell skrivuppgift. Se till att du håller dig till läsplanen så att du ligger i fas! Jag ser fram emot de här sista veckorna av terminen tillsammans med er!

Innehåll

Läsplan

 V.47 Kapitel 1-7. Sidorna 7-61. (Klar: O71, O72 måndag v.48, O73 tisdag v.48)

 

 V.48 Kapitel 8-12. Sidorna 62-117. (Klar: O71, O72 måndag v.49, O73 tisdag v.49)

 

 V.49 Kapitel 13-18. Sidorna 118-166 (Klar: O71, O72 måndag v.50, O73 tisdag v.50)

 

 V.50 Kapitel 19-25. Sidorna 167-218 (Klar: O71, O72 måndag v.51, O73 tisdag v.51)

 

 

Vilka normer styr den här klassen? Vilka normer styr oss?

 

Vad förändras? Varför? På vilket sätt?

Uppgifter

  • Reflektionsfrågor och individuell inlämningsuppgift

Matriser

Sv
Matris Svenska 7-9: Läsa

Når inte målen
E
C
A
Läsning - läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsupplevelsen - Tolka och resonera kring text
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Litteratur i sammanhang
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: