Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska (skriva) åk 1

Skapad 2018-11-18 21:43 i Rosendals skola Uppsala
Bokstavsarbete, berättande, återberättande och beskrivande(fakta) texter.
Grundskola 1 Svenska
Arbete med skrivande i åk 1.

Innehåll

Mål

 • Du ska lära dig skriva alla bokstavsformer på ett sätt som ger en läslig handstil med flyt. Du ska också lära dig hantera tangentbordet på iPaden.
 • Du ska ha mellanrum mellan orden och kunna skriva hela meningar. 
 • Förstå skillnaden mellan berättande texter, återberättande texter och faktatexter.
 • Skriva en enkel berättande text med röd tråd (inledning, handling och avslutning). Du ska också kombinera dina texter med bilder både analogt och digitalt.
 • Skriva en enkel faktatext med rubrik. Du ska kunna planera din text med en mindmap.
 • Skriva en enkel återberättande text om något vi upplevt tillsammans, t ex ett studiebesök. Du ska visa att du kan planera din text med en tidslinje som hjälpmedel.

Arbetssätt

 • Vi arbetar kontinuerligt med bokstavsarbete (lekar, ramsor, bokstavsformer, ordbilder).
 • Ta alla tillfällen i akt att skriva olika typer av texter. Vi ska öva på att planera våra texter på olika sätt, t ex mindmaps och tidslinjer.
 • Vi kommer att arbeta med exempeltexter för att se hur en faktatext är uppbyggd. Vi kommer skriva egna faktatexter utifrån de områden vi arbetar med. Vi planerar texterna på olika sätt.
 • Vi arbetar både analogt och digitalt. 

Du ska visa

 • Att du kan skriva alla bokstäver (versaler/gemener) på ett tydligt sätt.
 • Att du kan skriva hela meningar och att du har mellanrum mellan orden.
 • Att du kan skriva en enkel berättande text med bilder som stöd.
 • Att du kan skriva en enkel återberättande text och att du kan planera din text med hjälp av en tidslinje. 
 • Att du kan planera en faktatext med hjälp av en mindmap och att du utifrån den kan skriva en egen enkel faktatext.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: