Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En hållbar framtid

Skapad 2018-11-19 08:35 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Geografi Samhällskunskap
Du kommer att arbeta med olika klimatförhållanden och hur olika val och prioriteringar människan gör kan påverka vårt klimat och jordens resursfördelning i olika riktningar. Du kommer också göra egna ställningstagande och reflektera över hur du genom dina val och prioriteringar kan var med och påverka.

Innehåll

Ett hållbart samhälle

Arbetsformer:

Gruppdiskussioner

Genomgångar

Film

Litteratur

Individuell teckningsuppgift/skrivuppgift

Bedömning:

Arbetet kommer att innefatta olika arbetsformer och du kommer att bli bedömd inom följande:

- din förmåga att aktivt visa deltagande under lektionstid

- din förmåga att visa deltagande i grupp- diskussioner (hur du förmedlar dina ställningstagande med relevans till diskussionen samt din förmåga att lyssna in andras tankar och bygger vidare alternativt besvarar)

- din förmåga att med visuella verktyg förmedla ställningstagande

- din förmåga att i skift uttrycka dina tankar och åsikter och motivera dina ställningstagande med underbyggda argument som är relevanta för uppgiften

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Ht 18 vecka 46-51

 

Begreppslista:
klimat

prioritering

miljö

växthuseffekten

väderfenomen

åtgärd

resurs

tillgång

efterfrågan

inkomst

utgift

import

export

förnybar energi

glaciär

ozonlagret

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6

Matriser

Sh Ge
Klagstorps skola: matris åk 4-6 Ett hållbart samhälle

Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Göra geografiska analyser med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån etik och hållbar utveckling
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling.
Du ger enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du ger utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du ger välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: