Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi

Skapad 2018-11-19 09:06 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Klassen ska göra en resa genom Sverige. Vi kommer att läsa om städer, landskap och se film.
Grundskola 4 Geografi
Under höstterminen arbetar vi med att lära känna vårt land; Sverige. Du kommer att lära dig om landskap, städer, orter, vatten, berg och olika naturtyper. Du kommer att hämta kunskaper ur texter, filmer samt genom att lyssna på läraren och klasskamraterna.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet eller ämnet

Undervisningens innehåll: Vad?

Inom arbetsområdet kommer vi att behandla:                                                               De svenska natur- och kulturlandskapen.
Sveriges naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark och skogar.
Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten.
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Undervisningens innehåll: Hur?

För att du ska lära dig så mycket som möjligt om Sverige kommer vi att läsa, analysera och diskutera faktatexter. Vi kommer att se på en spännande serie som visar oss landskap, natur och städer i vårt land. Vi kommer att avsluta arbetsområdet genom att skriva egna faktatexter kring landskapen. 
Under arbetet förklarar vi ord och begrepp som du kommer att behöva använda för att kunna läsa, skriva och diskutera ämnet.

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande under arbetets gång. Dessutom kommer följande att bedömas:

 • Läxförhör där du kommer att få visa dina kunskaper om Sveriges natur, berg, hav och vatten.
 • Att du kan diskutera och samtala i grupp och i helklass.
 • Att du använder ord och begrepp som är vikitga för ämnet.
 • Ditt arbete om landskap.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: