Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kondition & styrka v. 47 - 49

Skapad 2018-11-19 09:25 i Lommarskolan Norrtälje
Kondition, styrka, smidighet, motorik med ett avslutande motions pass fredag v 49! Lektionerna består av olika stationer där ni arbetar fysiskt efter egen förmåga och egen drivkraft,
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Vi arbetar med kondition, styrka, rörlighet och motorik med ett avslutande motions pass med musik v. 49

Innehåll

Uppnående mål! 

Genom undervisningen i ämnet idrott ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

• planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

                                 Når målen                                      God måluppfyllelse.             Mycket god måluppfyllelse

Lekar, spel & idrotter
Motoriska grundformer
 
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer.

 

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 
 
 
 
 
 

 

Uppgifter

  • Ej namngiven

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: