Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk 3 2018-19

Skapad 2018-11-19 09:27 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola F – 3 Slöjd
Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Innehåll

Mål med undervisningen

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling. Vi kommer att

Formge och framställa föremål.

Välja och motivera tillvägagångssätt.

Analysera och värdera resultat.

Tolka och skapa estetiska uttryck.

Dessa förmågor tränar vi genom att

Vi kommer som introduktion till ämnet slöjd att arbeta med några grundläggande hantverkstekniker och moment som till exempel ull-, garn- och knyttekniker, sömnad, såga, slipa, spika och borra. Vi kommer att följa skapandeprocessens moment genom att göra enkla skisser och arbetsbeskrivningar samt lära oss hur de följs och är ett stöd i arbetet.

Vi kommer att arbeta med olika material, som till exempel trä, metall och textil. Vi utforskar och lär oss om materialens egenskaper och användningsområden. Vi kommer använda olika handverktyg och redskap, lära oss hur de benämns samt hur de används på ett säkert sätt.

Huvudmoment

 • Namnskylt av plywood och rundstav
 • Nål och våttovning
 • Garnboll
 • Makraméknytning
 • Spiktavla
 • Symaskinsömnad ("Fulmonster")
 • Luffarslöjd
 • Slöjd med naturmaterial

Bedömning (idé - genomförande - utvärdering)

 • Din förmåga att följa instruktioner.
 • Din förmåga att skapa enkla saker i olika material utifrån dina idéer.
 • Din förmåga att lösa problem och få ditt arbete att gå framåt.
 • Din hantering av redskap, verktyg och tekniker på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 
 • Din förmåga att planera och reflektera över ditt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
SLÖJD Lgr11 bedömningsmatris 1, Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
Formge och framställa
Använder t.ex. bilder för att tydliggöra uppgiftens innehåll och lösning.
 • Sl
Arbetar utifrån färdiga förslag (idéer).
Har en idé och berättar om den. Behöver hjälp för att veta t.ex. hur man ska göra och vilket material man ska använda.
Har egna idéer och kan förklara hur de ska genomföras för att resultatet ska bli bra. Gör t.ex. enkla bilder för att visa.
Presenterar en idé med en utförlig beskrivning och planering. Gör enkla bilder och förklarar t.ex. vilket material man ska använda och hur man ska göra.
Välja och motivera
... hur man ska göra sitt slöjdföremål utifrån syfte, samt utifrån kvalitén och miljön.
 • Sl
Väljer metoder, verktyg och material som du ska använda utifrån tydliga instruktioner.
Väljer oftast lämpliga metoder, verktyg oh material som behöver användas utifrån uppgiften.
Väljer självständigt lämpliga metoder, verktyg och material som du behöver använda för uppgiften.
Väljer färg och form utifrån tydliga instruktioner.
Väljer färg och form utifrån egna idéer.
Är kreativ och väljer färg och form utifrån egna idéer, samt utifrån vad som passar med tanke på syftet med det som skapas.
Deltar i samtal kring hur våra val av t.ex. material påverkar kvalitén och miljön.
Förklarar på ett enkelt sätt hur våra val påverkar kvalitén och miljön. Ger konkreta exempel.
Förklarar på ett tydligt sätt hur våra val påverkar kvalitén och miljön. Ger konkreta exempel och förklarar vad följderna kan bli.
Analysera och värdera
Använda ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och förklara, samt samtala kring sin arbetsprocess.
 • Sl
Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Använder egna ord för att beskriva och förklara.
Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt. Använder kända ord och begrepp kopplat till slöjden.
Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Beskriver och förklarar, samt ger exempel på konkreta konsekvenser av val i kvalitén på slöjdföremålet. Använder ord och begrepp kopplat till slöjden på ett bra sätt då du beskriver och förklarar.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt, både kring arbetsinsats och resultat. Är medveten om konsekvenserna av olika val, med tanke på funktion och/eller utseende.
Tolka slöjdföremål
T.ex. hur kan man kommunicera/uttrycka sig med färg och form? hur påverkas våra val av design/mode? hur påverkas våra val av ett föremåls färg, form, symboler eller material? Hur inspireras man av andra föremål?
 • Sl
Deltar i samtal på ett enkelt och konkret sätt kring slöjdföremål. T.ex. hur man kan uttrycka känslor med färg och form, mode
Samtalar och resonerar kring t.ex. slöjdföremålets utseende och funktion. Ger egna konkreta enkla exempel på hur man t.ex. kan uttrycka känslor med färg, mode, symboler.
Samtalar och resonerar kring t.ex. slöjdföremålets utseende och funktion. Ger exempel och bekriver hur slöjdföremål kan ha olika uttryck i form av symboler, färg, form och material.
Samtalar och resonerar kring t.ex. slöjdföremålets utseende och funktion. Ger exempel och beskriver även hur man kan se hur olika slöjdföremål har påverkats av varandra eller hur man kan känna igen från vilket land den kommer ifrån.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: