Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska HT 2018

Skapad 2018-11-19 09:42 i Lugnets skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
En samlad överblick av ämnet svenska.

Innehåll

Under höstterminen 2018 har vi, utöver skrivprojekten, arbetat med:

- Högläsningsboken Benjamin Duva + skrivuppgifter

- Diskussioner i klassen

- Stavning och ordklasser

- Boksamtal

- Hemvistråd

Matriser

Svenska HT 2018

På väg till nivå 1
Behöver en del stöd av pedagoger
Nivå 1
Godtagbara kunskaper
Nivå 2
Högre kunskaper
Läsa och skriva
.Olika texters budskap
Förstår och tolkar texters budskap från olika medier, både det uttalade och det som står mellan raderna.
Förstår och tolkar texters budskap från olika medier, både det uttalade och det som står mellan raderna.
Förstår och tolkar texters budskap från olika medier, både det uttalade och det som står mellan raderna
Skriva olika typer av texter
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag
Bearbeta texter
Känner till olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Kan ge och ta emot respons på texter.
Känner till olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Kan ge och ta emot respons på texter.
Känner till olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Kan ge och ta emot respons på texter.
Skriva för hand och skriva på dator
Använder en tydlig handstil och disponerar och redigerar texter. Kan skriva texter på datorn.
Använder en tydlig handstil och disponerar och redigerar texter. Kan skriva texter på datorn.
Använder en tydlig handstil och disponerar och redigerar texter. Kan skriva texter på datorn.
Kan stavningsregler, skiljetecken och meningsbyggnad.
Kan stavningsregler och använder rätt skiljetecken samt skriver texter med korrekt meningsbyggnad.
Kan stavningsregler och använder rätt skiljetecken samt skriver texter med korrekt meningsbyggnad.
Kan stavningsregler och använder rätt skiljetecken samt skriver texter med korrekt meningsbyggnad.
Olika ordklasser
Kan ordklasserna substantiv, adjektiv och verb.
Kan ordklasserna substantiv, adjektiv och verb.
Kan ordklasserna substantiv, adjektiv och verb.
Tala lyssna och samtala
Argumentera och samtala
Argumenterar för min åsikt vid till exempel klassråd, konfliktsamtal och värderingsövningar.
Argumenterar för min åsikt vid till exempel klassråd, konfliktsamtal och värderingsövningar.
Argumenterar för min åsikt vid till exempel klassråd, konfliktsamtal och värderingsövningar.
Muntliga presentationer
Framför muntliga presentationer för olika mottagare om ämnen hämtade från vardag och skola. Använder stödord, bilder, digitala medier som hjälpmedel. Är medveten om att gester och kroppsspråk påverkar presentaiton.
Framför muntliga presentationer för olika mottagare om ämnen hämtade från vardag och skola. Använder stödord, bilder, digitala medier som hjälpmedel. Är medveten om att gester och kroppsspråk påverkar presentaiton.
Framför muntliga presentationer för olika mottagare om ämnen hämtade från vardag och skola. Använder stödord, bilder, digitala medier som hjälpmedel. Är medveten om att gester och kroppsspråk påverkar presentaiton.
Berättande texter och sakprosa
Ta del av skönlitteratur
Tar del av texter från olika tider och delar av världen i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
Tar del av texter från olika tider och delar av världen i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
Tar del av texter från olika tider och delar av världen i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
Miljö- och personbeskrivningar.
Förstår berättande texters budskap, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
Förstår berättande texters budskap, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
Förstår berättande texters budskap, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
Språkbruk
Använda korrekt språk beroende på mottagare och syfte.
Uppfattar skillnad i språk-användning beroende på mottagare och syfte, till exempel skillnad mellan personliga sms och att skriva faktatext.
Uppfattar skillnad i språk-användning beroende på mottagare och syfte, till exempel skillnad mellan personliga sms och att skriva faktatext.
Uppfattar skillnad i språk-användning beroende på mottagare och syfte, till exempel skillnad mellan personliga sms och att skriva faktatext.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: