Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns självkänsla

Skapad 2018-11-19 09:55 i Förskolan Alma Östhammar
Förskola
Under höstterminen kommer vi att inleda med att barnen ska få öva samarbetsövningar och lekar för att känna samhörighet och trygghet i gruppen.

Innehåll

Almas pedagogiska årshjul under november är fokusområdet självkänsla:

- Skapa en trygg grupp med barn som vågar säga vad de tycker.

- Bli lyssnade på och respekterade.

- Ha fasta och strukurerade rutiner som gör att barnen blir trygga i aktiviteten.

- Få vara delaktiga i planeringen av aktiviteterna och samlingarna.

- Stopp-min kropp. Våga säga "nej" och "stopp" när de inte vill. Övningar och samtal tillsammans med barnen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: