👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse - Dans

Skapad 2018-11-19 09:55 i Östermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Lekar, fysiska aktiviteer och utevistelser.
Grundskola F – 3
. Dans på fritidsklubben

Innehåll

 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 

 

 

Tema: Människan och världen Vecka:47

 

 

 

Aktivitet: Dansstopp

 

 

 

Vad ska vi arbeta med: 

Som lek och aktivitet under temat Människan och världen valde vi att samla eleverna på fritidsklubben och gemensamt leka "hela havet stormar" och dansstopp. Barnen fick önska sina favoritlåtar och var under leken mycket engagerade, hade roligt och lärde varandra olika dansstilar. Vikarien Ida som dessutom arbetar som danslärare lärde även barnen olika nya steg, vilket var uppskattat hos barnen.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11  -
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -

Matriser

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Så här tränar vi på våra mål
Eleven ska aktivt delta i lekar av olika slag.
 • Gr lgr11  -
Vi gör eleven bekant med lekar av olika slag. Vi leker organiserade lekar. I den s.k. fria leken får eleven själv organisera sin egen lek och ibland tillsammans i grupp.
Eleverna ska aktivt delta i olika fysiska aktiviteter inomhus och utomhus.
 • Gr lgr11  -
Kontinuerligt går vi till skogen oavsett väder. I skogen får eleven olika fysiska uppdrag i samarbetsgrupper. De får också leka fritt och känna sin egen fysiska förmåga. Inomhus får eleven delta i organiserade lekar så som rörelselekar, samarbetslekar och olika motoriska övningar.
Eleven ska känna till allemansrätten och berätta något om den.
 • Gr lgr11  -
I skogen lär vi eleven om allemansrätten. Vi visar bilder, sjunger, diskuterar och reflekterar. Eleven får också se på filmerna om Barr och Pinne.
Eleven ska kunna berätta vad som behövs för att kroppen ska må bra.
 • Gr lgr11  -
Vi berättar om kostcirkeln och väcker elevens intresse och kunskap om hur viktigt det är att äta bra mat. Varje dag vid matsituationerna ges tillfällen att samtala om kosten. Vid olika tillfällen samtalar vi om sömnens betydelse för att må bra. Genom samtal, filmer och olika övningar försöker vi få eleven att inse att kost, sömn och fysisk aktivitet ger en bra hälsa. Massagesagor.