Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English year 7 - Food

Skapad 2018-11-19 09:59 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 7 Engelska
Food is great, don't you agree? What's your favourite dish? Do you like fast food? In this chapter you will for example learn how to order at a restaurant and the history of fast food and how to plan a meal for a friend from abroad.

Innehåll

Theme: Food

ENGLISH ÅK 7, V 45-V49

 

GRAMMAR:

TIDSADVERB                             WB P50AF

PRETERITUM REG.VERB          WB P51

FRÅGOR MED DO OR DOES    WB P73

FRÅGOR MED DID                    WB P75

POSSESSIVA PRONOMEN        WB P48 eventuellt

GENITIV                                      TB P79 eventuellt

 

SECTION 3 I TB

After you finish this section you should be able to:

Talk/write about food you like and dislike

Order food at restaurants

Use polite words and phrases at meals

Understand a recipe

Understand the grammar you studied.  Use it to speak and write.

 

Changes can occur.

 

V45:

 

WB  56-57       Look at pix                                                                                     LISTEN/DISCUSS

WB 58              Write and learn                                                                            WRITING/READING

WB 63              hamburger,                               WB#11-P62

WB 65              fish and chips                            WB #20-P63                              READING

TB 50                Tidsadverb                                WB P 50

 

V46

WB P 73           Frågor med do or does

WB P 75           Fågor med did                          

TB 60                How do you like                       WB #8 P60

 

V47

TB P 66             Eating out

TB P 67             table talk

TB P 68             What’s for dinner?

TB P70-71        Popular dish

TB 72-73          Recipes

 

V48/49

LAST TRAINING SESSION

PROV: GRAMMAR AND TEXT

 

ENJOY!

 

 

 

Matriser

En
Kunskapskrav engelska åk 7

F (insats krävs)
E
C
A
Formulera sig i tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulera sig i skrift
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulerar sig anpassat
-
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta & förbättra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Diskutera & jämföra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: