Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund och kamratskap

Skapad 2018-11-19 10:01 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Hur vi kan fungera tillsammans i skolan genom att samarbeta och fundera och prata om normer och regler. Hur vi kan utveckla en förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka, vara och leva. Vi ska känna till barnens rättigheter i Barnkonventionen.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • Vara en bra kompis (ditt eget förhållningssätt och hur du är mot andra).
 • Ta ställning i etiska frågor.
 • Samarbeta och respektera andra.
 • Visa förståelse och inlevelse för varandras sätt att tänka och vara.
 • Upplevelsen av nöjet med det kulturella utbudet.

Undervisningens innehåll: Hur?

 • dagliga samtal kring normer och regler
 • klassråd och fritidsråd
 • studiebesök i kyrkan (Domkyrkan)
 • filmer med tema värdegrund och diskussioner kring dessa
 • drama/lek och samarbetsövningar och diskussioner kring de etiska och moraliska frågor som kommer upp vid dessa övningar
 • diskussioner om barns funderingar kring händelser i livet
 • barnens funderingar om hur en bra vuxen och en bra kompis ska vara
 • FN och Barnkonventionen 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: