Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Service och Bemötande

Skapad 2018-11-19 10:01 i Sth hotell och restaurangskola Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Service och bemötande
Ämnet service och bemötande behandlar hur man i servicesituationer möter kunder eller gäster på ett yrkesmässigt sätt.

Innehåll

Planering VT 19 IM18A

Vecka

Onsdagar

Uppgifter

2

Muntlig redovisning

Egen restaurang/ Utvärdering egen restaurang

3

Marknadsföring

 

Marknadsföra Lunch

4

Inför Service i Kajutan

Presentationsteknik

Servicesituationer

Övning presentation

5

Inför Service i Kajutan

Olika servicesituationer(service fre)

6

Friluftsdag

Service Fre

7

Utvärdering Kajutan

 

8

Attityd

Rollspel

9

Sportlov

 

10

Kulturella skillnader

 

11

Kroppsspråk

Kroppsspråksuppgift

12

Telefonservice

Uppgift s. 64

13

 

 

14

Skyltning v. 14-20

Presentation

Marknadsföring

Skapa en skylt, pp om er restaurang

Reklam? Film?

15

 

 

16

Påsklov

 

17

 

 

18

1a maj

 

19

NP åk 1

 

20

Redovisning

 

21

NP åk 1

 

22

Utvärdering

 

23

Studentlunch

 

 

 

Obs! Planeringen är ett levande dokument och kan ändras efter varje lektion 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kulturella skillnader i kommunikationsmönster.
  Sev  -
 • Bemötande, kroppsspråk och språklig kommunikation i olika servicesituationer samt yrkesmässigt hänsynstagande till kundens eller gästens integritet.
  Sev  -
 • Kunders eller gästers olika behov samt hur man kan anpassa produkter och tjänster till individuella önskemål.
  Sev  -
 • Bemötande av kunder eller gäster i servicesituationer samt hantering av klagomål och reklamationer.
  Sev  -
 • Betydelsen av god kännedom om de produkter och tjänster som branschen erbjuder samt intern och extern marknadsföring.
  Sev  -
 • Grundläggande skyltning och presentationsteknik.
  Sev  -
 • Presentation av varor och tjänster tillsammans och var för sig.
  Sev  -

Matriser

Sev
Service och bemötande

E
C
A
Beskriva
Eleven beskriver översiktligt olika servicesituationer, vilka komplikationer som kan uppstå och hur de kan hanteras.
Eleven beskriver utförligt olika servicesituationer, vilka komplikationer som kan uppstå och hur de kan hanteras.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika servicesituationer, vilka komplikationer som kan uppstå och hur de kan hanteras.
Bemöta, hantera och värdera
Eleven bemöter med viss säkerhet kunder eller gäster i några servicesituationer utifrån deras förväntningar. Detta gör eleven med i stort sett korrekt attityd. Dessutom hanterar eleven reaktioner från kunder eller gäster med ett tillfredsställande resultat. Eleven värderar med enkla omdömen sitt bemötande av kunden eller gästen.
Eleven bemöter med viss säkerhet kunder eller gäster i några olika servicesituationer utifrån deras förväntningar. Detta gör eleven med korrekt attityd. Dessutom hanterar eleven reaktioner från kunder eller gäster med ett tillfredsställande resultat. Eleven värderar med nyanserade omdömen sitt bemötande av kunden eller gästen.
Eleven bemöter med säkerhet kunder eller gäster i flera olika servicesituationer utifrån deras förväntningar. Detta gör eleven med korrekt attityd. Dessutom hanterar eleven reaktioner från kunder eller gäster med ett gott resultat. Eleven värderar med nyanserade omdömen sitt bemötande av kunden eller gästen samt ger förslag på hur bemötandet kan förbättras.
Redogöra
Eleven redogör översiktligt för vad god produktkännedom och marknadsföring betyder för god service.
Eleven redogör utförligt för vad god produktkännedom och marknadsföring betyder för god service.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för vad god produktkännedom och marknadsföring betyder för god service.
Utföra och ge exempel
Eleven utför i samråd med handledare enkla exponeringar av varor eller tjänster på ett sätt som ger möjlighet till merförsäljning. Dessutom ger eleven enkla exempel på säljstimulerande åtgärder samt presenterar och rekommenderar med viss säkerhet olika varor eller tjänster till kunden eller gästen. Eleven värderar med enkla omdömen sin exponering.
Eleven utför efter samråd med handledare enkla exponeringar av varor eller tjänster på ett sätt som ger möjlighet till merförsäljning. Dessutom ger eleven exempel på säljstimulerande åtgärder samt presenterar och rekommenderar med viss säkerhet olika varor eller tjänster till kunden eller gästen. Eleven värderar med nyanserade omdömen sin exponering.
Eleven utför efter samråd med handledare enkla exponeringar av varor eller tjänster på ett sätt som ger möjlighet till merförsäljning. Dessutom ger eleven exempel på säljstimulerande åtgärder samt presenterar och rekommenderar med säkerhet olika varor eller tjänster till kunden eller gästen. Eleven värderar med nyanserade omdömen sin exponering samt ger förslag på hur exponeringen kan förbättras.
Bedöma egen förmåga
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: