Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 6 Litteraturcirkel "Eldens hemlighet"

Skapad 2018-11-19 10:05 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 6 Svenska
Sofia springer genom natten. Det är mörkt och hon är mycket rädd. Hon springer längs en stig som slingrar sig mellan buskar och törnsnår. Hon ser inte stigen men hon kan den utantill, hennes fötter vet var stigen böjer av och var den är rak. Vad är det som jagar henne i mörkret? Ett odjur som inte ens har ögon? Hon måste gömma sig, vika av från stigen och krypa ihop och göra sig liten inne i snåren. Hon gör ett hopp som hon har sett antiloperna göra och hon lämnar marken. Och då vet hon. Det var just det odjuret där i mörkret ville att hon skulle göra. Lämna stigen. Det farligaste av allt. Hon vet att det finns något farligt i jorden. Beväpnade soldater som ingen kan se. Nergrävda i jorden, osynliga. Som väntar och väntar på att en fot ska trampa på dem.

Innehåll

Undervisning

Du kommer att:

 • läsa boken "Eldens hemlighet" av författaren Henning Mankell
 • bli indelad i en grupp och ingå i en litteraturcirkel
 • få inta olika roller till varje litteraturcirkelmöte 
 • reflektera över det som du har läst och göra olika uppgifter inför varje litteraturcirkelmöte
 • anteckna dina reflektioner i en loggbok 
 • redovisa dina reflektioner muntligt vid litteraturcirkelmötena
 • efter varje litteraturcirkelmöte utvärdera dig själv och de andra i din grupp

Under mötet i litteraturcirkeln har alla ansvar att presentera det man kommit fram till under läsningens gång. Alla kommer att byta roll efter varje litteraturcirkelmöte. Rollerna i litteraturcirkeln är:

- diskussionsledare och tidsmarkörletare

- sammanfattare

- språkdetektiv

- persongranskare 

- miljöbeskrivare

- illustratör 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd delvis genom den muntliga redovisningen och delvis genom din loggbok. Loggboken tillsammans med tillhörande häfte ska lämnas in till mig vid moments slut.

Se kalendariet på skolans hemsida när varje litteraturcirkelmöte är och när uppgifterna ska lämnas in.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska åk 6 Litteraturcirkel "Eldens hemlighet"

E
C
A
Läsa med flyt
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Budskap & upplevelse
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Samtala
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Muntliga redogörelser
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med välfungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: