Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vinter 2018

Skapad 2018-11-19 10:11 i Nyhedsbackens förskola Bollnäs
Förskola
Beskriv arbetsområdet. Vad är barnen intresserade av? Vad vet barnen? Vad vill de veta? Vilka behov har barngruppen?

Innehåll

Nuläge

Gör en beskrivning av nuläget.

Vad har fungerat bra?

Vad har fungerat mindre bra?

Mål

Vart ska vi?

Formulera tydliga mål för undervisningen, som är lätta att följa och utvärdera.

Vad vill vi att barnen ska lära sig? Vilka förmågor vill vi att de ska utveckla?

 

 

Vi vill att barnen skall få möjlighet att söka och erövra kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande. Men också genom att iaktta, samtala och

reflektera

Syfte

Varför vill vi att barnen ska lära sig och/eller utveckla detta?

Varför ska just dessa barn vara med om detta?

 

Att alla barn får nya kulturella sammanhang och känner identitet i sin egen

 

"Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de egna erfarenheterna som grund försöker förstå och skapa sammanhang och mening. De vuxna ska gen barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv - värden, traditoner och historia, språk och kunskaper - från en generation till nästa." (Lpfö98, Skolverket)

Genomförande

Hur gör vi?

Bestäm vilka aktiviteter, förändringar eller åtgärder som ska till för att nå målet.

Vilka barn ska delta?

Tidsplan?

 

Vi samlar information från vårdnadshavarna/personal kring de olika kulturerna/religionerna som finns på förskolan och skapar ett interkulturellt arbetssätt genom att uppmärksamma/arbeta med olika kulturer och traditioner. Exempelvis genom dans, sång, mat , etc

 

Metod:

Sånger/rytmik/dans, dansstopp

Mat

Traditioner (Jul, Påsk)

Skapande

NTA

Dokumentation under lärprocessen

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera? Hur ofta ska vi dokumentera?

Ansvar

Vem eller vilka tar ansvar för att det blir gjort/genomfört/förändrat?

Uppföljning

Hur följer vi upp och utvärderar?

När?

Hur går vi vidare?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: