Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik Åk 7

Skapad 2018-11-19 10:19 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Kapitel 7 Matte Direkt, v.2-6
Grundskola 7 Matematik
Dagligen möter du statistik, tabeller och diagram i olika sammanhang. Det kan vara när du ska ta bussen och avläser tidtabellen, i tidningen när det redovisas någon form av undersökning i ett diagram eller ser politiker på tv debattera och argumentera utifrån statistisk data. Det är en viktig vardagskunskap att kunna tolka och kritiskt granska dessa.

I arbetsområdet statistik ska du få lära dig att avläsa och konstruera olika sorters diagram. Vi kommer även arbeta med lägesmått - medelvärde och median. Vi kommer att rikta vårt arbete med statistisk och olika sorters diagram mot arbetsområdet “Freedom”.

Innehåll

Syfte

Syftet är att du ska få med dig de grundläggande statistikkunskaperna och få utveckla dina förmågor som krävs och som kommer att behandlas under arbetsområdet. 

Konkreta mål och kunskaper att uppnå

När vi avslutar arbetet med detta avsnitt så ska du kunna:

 • hämta fakta ur tabeller
 • läsa av och tolka olika typer av diagram
 • rita stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram och cirkeldiagram
 • beräkna medelvärde och median
 • göra en enkel undersökning som du presenterar i en frekvenstabell och i ett diagram

Så här kommer vi att arbeta

 • Lärarledda genomgångar.
 • Träning av begrepp och metod.
 • Praktiska uppgifter.
 • Problemlösningar.
 • Eget arbete - enskilt och i grupp - på undervisningspass.
 • Eget arbete - enskilt - på arbetspass, stjärntid och/eller hemma vid behov.

 

Bedömning

Bedömningen sker på arbetet på undervisningspassen under veckorna

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå och använda de matematiska begreppen inom arbetsområdet.
 • förstå och använda de matematiska metoderna inom arbetsområdet.
 • visa, samtala och redogöra steg för steg hur du kommer fram till resultaten i arbetsområdets uppgifter.

Du har uppnått målen när du med säkerhet vet vad de olika begreppen (matteorden) betyder, kan läsa av och konstruera tabeller och diagram och kan lösa vardagliga problem som du själv kommer i kontakt med inom området.

Att delta i muntliga resonemang om matematiska frågeställningar och funderingar ökar din förståelse.

Begrepp (matteord) att förstå och kunna använda inom arbetsområdet

 • tabell
 • kolumn
 • tabellhuvud
 • rad
 • frekvens
 • frekvenstabell
 • stapeldiagram
 • stolpdiagram
 • linjediagram
 • cirkeldiagram
 • vågrät axel
 • lodrät axel
 • fördelning
 • lägesmått
 • medelvärde
 • median

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Statistik Åk 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
 • Ma
Du kan göra uträkningar inom statistik på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar inom statistik på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar inom statistik på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
 • Ma
Du har baskunskaper om matematiska begrepp inom statistik och visar det genom att använda dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp inom statistik och visar det genom att använda dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp inom statistik och visar det genom att använda dem å ett mycket bra sätt i nya situationer.
 • Ma
 • Ma
Du kan förklara och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen och målet. Den skriftliga redovisningen går att följa, men saknar vissa steg i lösningen.
Du kan förklara och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen och målet. Den skriftliga redovisningen innehåller alla steg i lösningen och går att följa.
Du kan förklara och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och målet. Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad och alla steg i lösningen förklaras.
 • Ma
 • Ma
I redovisningen och i samtal kan du redogöra på ett enkelt sätt för hur man kan välja att lösa matteproblem/uppgifter och om resultaten är rimliga.
I redovisningar och diskussioner kan du redogöra på ett utvecklat sätt hur man kan välja att lösa ett matteproblem/uppgifter och om resultaten är rimliga.
I redovisningar och diskussioner kan du redogöra på ett välutvecklat sätt hur man kan välja att lösa matteproblem/uppgifter och om resultaten är rimliga.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: