Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 18: Fattiga och rika åk.9

Skapad 2018-11-19 10:22 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Eleverna tränar att hitta och använda statistik för att beskriva att vissa länder är fattiga, andra rika. Eleverna försöker också förklara varför fattigdom finns och resonera om vad som krävs för att minska på fattigdom i världen.
Grundskola 8 – 9 Geografi
Varför är vissa länder fattiga och andra rika? Hur mäter man det? Varför finns de flesta av dem fattiga länderna i Afrika? Hur kommer ett fattigt land ur fattigdom och vad måste omvärlden bidra med?

Innehåll

Konkretiserade mål

Under arbetsområdet kommer eleverna att visa:
-förmåga att använda relevanta begrepp såsom i-land, u-land, BNI/capita, HDI, MUL, förväntad livslängd, utbildningsnivå, levnadsstandard...
-förmåga att se orsaker till och konsekvenser av fattigdom
-förmåga att resonera kring lösningar på fattigdom
-förmåga att hitta relevant statistik och använda den för att beskriva och förklara och dra slutsatser


Bedömning

Eleverna redovisar sina förmågor i diskussioner, uppgifter och/eller en muntlig presentation där fakta, slutsatser och resonemang redovisas. 

Arbetssätt och undervisning

Vi använder mycket statistik för att visa vilka länder i världen som är rika, fattiga eller tillhör länder som är på gång. Globalis, gapminder, landguiden och filmer används för att ge eleverna fakta, diskussionsunderlag och inspiration. Eleverna kommer att fördjupa sig i ett lands fattigdomsproblematik utifrån givna punkter. alt. jämföra rika och fattiga länder. Utifrån texter och statistik som de hittar bl.a. på nätet, samlar eleverna material.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ge  C 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  C 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  C 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  A 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  A 9

Matriser

Ge
Fattigdom

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp som i-land, u-land, BNI/capita...
Kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt
Kan använda geografiska begrepp på ett mycket väl fungerande sätt
Undersöka omvärlden genom att använda statistik, kartor
Använder statistik och andra geografiska data på ett i huvudsak fungerande sätt.
Använder statistik och andra geografiska data på ett relativt väl fungerande sätt.
Använder statisitk och andra geografiska data på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
Orsaker, konsekvenser och lösningar
Kan resonera om orsaker och konsekvenser och redogör för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar.
Kan resonera om orsaker och konsekvenser och redogör för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar.
Kan resonera om orsaker och konsekvenser och redogör för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: