Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska - Wir sprechen Wetter

Skapad 2018-11-19 10:32 i Förslövs skola F-9 Båstad
LPP för arbete med Der Sprung kap. 5 Hochwasser. Du får agera meteorolog och lära dig att beskriva hur vädret är på olika platser i Tyskland, men också hur vädret har varit. Det kan också vara bra att förstå när någon berättar hur vädret ska bli på tyska.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Du får agera meteorolog och lära dig att beskriva hur vädret är på olika platser i Tyskland eller i något annat land, men också hur vädret har varit. Det kan också vara bra att förstå när någon berättar hur vädret ska bli på tyska.

Innehåll

Centralt innehåll

1. Du lär dig att berätta muntligt och skriftligt beskriva hur vädret är.

2. Du lär dig att förstå en tysk väderprognos, både i tal och i skrift .

3. Du kan berätta om din semester och hur vädret var (sommar och vinter) i dåtid (imperfekt/perfekt).

Undervisningens innehåll

Du lär dig (vad):

1. Du lär dig att berätta muntligt och skriftligthur vädret är.

2. Du lär dig att förstå en tysk väderprognos, både i tal och i skrift .

3. Du kan berätta om din semester och hur vädret var (sommar och vinter) i dåtid (imperfekt/perfekt)
 

Redovisningsformer

Skriftligt test (onsdag v21)
1. Du kan skriftligt berätta om en sommar- och vintersemester och berätta hur vädret var.
2. Du kan skriftligt beskriva vädret vid tre platster på en karta.
3. Förstå en text som handlar om ett väderrelaterat ämne.


Muntligt test (torsdag v21)

1. Du kan muntligt beskriva vädret vid tre platser i Tyskland utifrån en väderkarta (eller jämför mellan tre olika platser i världen)
2. Du kan muntligt berätta om en semester under valfri årstid.

Bedömning

Jag bedömer dina kunskaper utifrån betygskriterierna.

Utvärdering

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Tyska-Wir sprechen über das Wetter-Bedömningsmatris

F
E
D
C
B
A
Förståelse av det talade och skrivna språket
Läsa och höra
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk som handlar om vädret
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vädret.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vädret.
Använd text och muntlig in-put
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier om vädret, samt på något vis använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och när du pratar eller skriver för att kommunicera med en eller flera andra personer.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion (kommunikation).

F
E
D
C
B
A
Egen produktion av språket
Tala och skriva
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Rätta sig själv
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Samtala
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Språkliga strategier
Dessutom kan du välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

F
E
D
C
B
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: