👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling av tekniska lösningar

Skapad 2018-11-19 10:32 i Håstads skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 2 Teknik
Under denna terminen kommer du att lära dig olika utvecklingar av tekniska lösningar

Innehåll

Detta ska du lära dig

 • Namnge några vanliga tekniska lösningar
 • Kunna några tekniska lösningar som har förändrats över tid
 • Undersöka hur vanliga tekniska lösningar är uppbyggda och fungerar
 • Skriva så att andra kan läsa.
 • Skriva olika typer av texter.
 • Skriva meningar med stor bokstav och punkt.
 • Redovisa inför klassen.

 

Så här ska vi arbeta

 • Grupparbete/pararbete/enskilt
 • Använda filmer för att få information.
 • Du ska skriva för hand.
 • Vi ska gemensamt samtala om en text.
 • Du ska sätta ihop bild och text

 

Så här blir du bedömd

 • Din delaktighet i diskussioner.
 • Att du kan ge några exempel på tekniska lösningar och hur de används
 • Att du kan samtala och diskutera om en text eller en film.
 • Förstå enklare ord och begrepp
 • Att du kan skriva fakta om en teknisk lösning.
 • Att du kan skriva så att andra kan läsa.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3