Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap årskurs 4

Skapad 2018-11-19 11:14 i Kollaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 9
Din familj och alla andra människor runt omkring dig är en del i samhället. Ordet samhälle betyder hålla samman. I detta arbetsområde ska vi arbeta med politik, demokrati och reklam som alla påverkar oss dagligen.

Innehåll

Syfte 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv 

 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,   

 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.  

Centralt innehåll 

Beslutsfattande och politiska idéer 

 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.  

 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.  

Information och kommunikation 

 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier.  

 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.  

 

Metoder 

Beslutsfattande och politiska idéer 

Vi kommer titta på serien “Dröm om demokrati”,  

Vi kommer lyssna på intervjuer med partiledarna, följa nyheterna i “Lilla aktuellt” och befästa kunskapen med nutidskryss.  

Vi kommer jobba med argument och ni kommer få göra egna valaffischer och redovisa era ståndpunkter och argument för att sedan avsluta med ett val.  

Vi kommer lära oss olika begrepp som hör till ämnena demokrati och politik. 

 

Information och kommunikation 

Vi kommer titta på ett avsnitt av “Är det sant?” 

Vi kommer kritiskt att granska en vlogg från en känd Youtuber och ta reda på vilken “dold agenda” som ligger bakom vloggen 

Vi kommer diskutera och belysa hur vi möter reklam i vardagen. 

Vi kommer spela in egna reklamfilmer och redovisa dessa för varandra för att under redovisningen få möjlighet att försvara de val ni gjort. 

 

När vi arbetat klart med områdena ska du: 

 • Känna till de tre största partierna i Sverige och vad de står för, samt känna till övriga partier och partiledare 

 • Veta vad ett argument är och hur det används i olika situationer 

 • Veta vad demokrati är och hur demokratiska beslut tas samt vad som skiljer demokrati från diktatur samt hur det påverkar den berörda befolkningen 

 

 • Ha ett kritiskt förhållningssätt när du möter reklam i din vardag  

 • Förstå de motiv ett företag har när de gör reklam på olika sätt och i olika kanaler 

 

 

Du kommer få visa dina kunskaper under arbetets gång, exempelvis vid diskussioner, samt vid en avslutande “avstämning”/test efter avslutat tema samt vid de redovisningar som ingår.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: